СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ПОМІДОРА В УЩІЛЬНЕНИХ ПОСІВАХ

0
111255
Помідор ущільнений цибулею шалот

Історично склалось так, що овочеві рослини з давніх-давен вирощували на одній площі у вигляді ущільнених посівів. І лише на початку минулого століття посіви кожної рослини стали розміщувати на окремих полях, що дозволило широко використовувати механізацію і спеціалізуватися на окремому виді продукції. Але невеликі господарства сьогодні знову в пошуках дешевих способів підвищення ефективності овочівництва, у тому числі і виробництва помідора, серед яких – прийоми ущільнення помідора, вельми придатні для механізованого догляду і навіть застосування засобів контролю бур’янів, шкідників і хвороб.

Слід відзначити, що потенційні (біологічні) можливості помідорів використовуються далеко не в повній мірі. В оптимальних умовах для розвитку рослин деякі сорти та гібриди дають до 18–20 кг стиглих плодів з однієї рослини, або 80–100 т/га і більше.

Переваги ущільнених посівів очевидні: 1) економія місця на земельній ділянці; 2) збільшення тривалості використання землі впродовж сезону, тобто більш ефективне її використання; 3) у деяких випадках рослини допомагають один одному рости.

Помідор без ущільнення

Розташування культур в ущільнених посівах визначають термінами посіву або висаджування і можливостями механізованого обробітку. У міру формування врожаю ущільнюючої культури вона не повинна пригнічувати ущільнювальну. В більшості випадків ущільнювальну культуру і ущільнювач розміщують спільно в одних і тих же рядах, часто ущільнювачі висівають в широких міжряддях основних рослин. Густота стояння рослин основної культури, як правило, мало відрізняється від густоти стояння рослин у чистих (неущільнених) посівах. Зазвичай кількість рослин ущільнювача не повинна перевищувати 30–50% густоти стояння цієї культури у чистих посівах.

У 2016–2018 роках на Дніпропетровській дослідній станції ІОБ НААН проводили дослідження розробки нових елементів технології за умов ущільнення помідора трьома ущільнювачами, а саме: цибуля шалот на зелене перо, кукурудза цукрова молочно-воскової стиглості, горох овочевий на лопатку.

У 2016 р. завданням досліджень були підбір кращих рослин-ущільнювачів та їх густоти; встановлення способів, строків та схем посіву основної рослини (помідора) і ущільнювачів (горох овочевий, кукурудза цукрова, цибуля шалот); вивчення впливу ущільнення посівів на урожайність і якість плодів помідора; встановлення оптимальних технологічних параметрів вирощування помідора на товарні цілі.

Ущільнення посівів помідора вивчали за двох способів вирощування помідора – розсадний і безрозсадний. Розсаду помідора висаджували в другій–третій декадах травня. За безрозсадного способу помідор висівали в другій декаді квітня. Технологічні прийоми вирощування помідора та його ущільнювачів були загальноприйнятими для зони Північного Степу України.

Усі три роки досліджень (2016–2018 рр.) спостереження за ростом і розвитком рослин помідора показали високу приживлюваність розсади і достатню густоту сходів основної культури і рослин-ущільнювачів. Підрахунки густоти рослин перед збиранням урожаю показали, що вона знаходилась у межах розрахункових норм: для помідора розсадного – 32,8–33,4 тис. шт./га, для посівного – 33,2–33,7 тис. шт./га. Густота рослин- ущільнювачів дорівнювала: 80–85 тис. шт./га (цибуля шалот), 13,9–21,6 тис. шт./га (кукурудза цукрова), 110–112 тис. шт./га (горох овочевий).

За даними біометричних досліджень, висота рослин помідора без ущільнення становила 51,3–54,7 см, кількість бічних пагонів – 4,2–4,5 штуки на рослину, що більше відповідно на 7,1–8,4% та 8,3–8,8% відносно до ущільненого вирощування. Висота рослин кукурудзи та довжина листків цибулі шалот були в межах 140–148 см і 38,5–42,6 см. Довжина стебел гороху овочевого становила в середньому 105–110 см і сягала рослин помідора, що негативно впливало на ріст і розвиток рослин основної культури, особливо посівного помідора.

Помідор ущільнений цибулею шалот

Вирощування помідора за ущільнення посіву певним чином вплинуло на структурні елементи врожаю.

За ущільнення посіву спостерігали тенденцію до зменшення кількості плодів і їх середньої маси. Так, кількість плодів у контрольному варіанті (без ущільнення) і за ущільнення цибулею шалот була майже на одному рівні – 26,5–26,3 шт./рослини.

Найменша кількість плодів (22,3 шт. /рослини)  відзначена за ущільнення кукурудзою цукровою на безрозсадному помідорі.

Найменша середня маса плодів 53,2 г (в контролі – 59,7 г) зафіксована у варіанті з ущільненням помідора кукурудзою цукровою за безрозсадного вирощування. Зміни у структурі врожаю помідора залежно від використання рослин ущільнювачів та способів його вирощування певним чином вплинули на урожайність ущільнювальної культури (табл. 1).

Урожайність помідора у контрольному варіанті за розсадного способу вирощування склала 42,2 т/га, безрозсадного – 37,7 т/га, за ущільнення посіву цибулею шалот – 40,5 т/га та 36,1 т/га. Зменшення урожаю відносно варіантів без ущільнення становило 1,7–1,6 т/га (4,1–4,3%).

Більш помітне зниження врожаю зафіксовано в умовах ущільнення посіву кукурудзою цукровою – 2,7–3,1 т/га (6,4–8,2%).

Але недобір урожаю основної культури (помідор) компенсується врожаєм ущільнювачів, вирощених у міжряддях помідора, який становив у кукурудзи цукрової 2,5–2,6 т/га, цибулі шалот на зелень 9,3–8,9 т/га, гороху – 1,8–2,0 т/га.

Вищий сумарний урожай з одиниці посівної площі (49,8 т/га) одержано за ущільнення помідора цибулею шалот за розсадного способу вирощування. Сумарний приріст урожаю у варіанті ущільнення цибулею шалот становив 7,6–7,3 т/га (19,4–18,0%) залежно від способу вирощування (розсадний і безрозсадний). У варіанті із ущільненням помідора кукурудзою цукровою  сумарний урожай знаходився на рівні контролю (помідор без ущільнення).

Таблиця 1. Вплив ущільнення посіву на врожайність помідора, рослин- ущільнювачів та економічну ефективність вирощування помідора

Варіант ущільнення

Урожай-ність помідора, т/га

 

Урожай-

ність

ущіль-нювача,

т/га

Сумарний

урожай,

т/га

Вартість валової продукції, тис.

грн./га

Чистий прибуток,

тис.

грн/га

 

Рента-бель-ність,

%

 

 

 

 

 

 

 

Розсадний спосіб

 

 

Без ущільнення (контроль)

42,2

42,2

157,3

98,0

165,3

 

 

Помідор+цибуля шалот

40,5

9,3

49,8

225,3

146,6

186,3

 

 

Помідор+кукурудза цукрова

39,5

2,6

42,1

167,3

109,1

187,4

 

 

Помідор+горох

31,5

1,8

33,31

 

 

Безрозсадний спосіб

 

45,0

7,3

19,4

 

Без ущільнення (контроль)

37,7

37,7

126,2

82,4

188,1

 

 

Помідор+цибуля шалот

36,1

8,9

45,0

186,8

124,5

199,8

 

 

Помідор+кукурудза цукрова

34,6

2,5

37,1

171,7

87,0

194,6

 

 

Помідор+горох

27,8

2,0

29,82

 

 

 

Примітки 1 і 2. Результати урожайності у варіанті за ущільнення горохом овочевим наведено за однорічними даними (2016 р.).

Розрахунок економічної ефективності вирощування помідора в ущільнених посівах показав, що основні її показники залежать від урожайності основної культури, урожайності рослин-ущільнювачів, способу вирощування помідора, призначення продукції та ціни на реалізацію продукції.

         Чистий прибуток за ущільнення посівів помідора кукурудзою цукровою складав 87,0 тис. грн/га (безрозсадний спосіб вирощування) і
109,1 тис. грн/га (розсадний помідор), що вище контрольного варіанту на 4,6 та 11,1 тис. грн/га за збільшення рівня рентабельності від 6,5 до 22,1%.

         Найвищі чисті прибутки 146,6 тис. грн/га та 124,5 тис. грн/га одержано за ущільнення помідора цибулею шалот на зелене перо з рівнем рентабельності 186,3–199,8% за вирощування розсадним та безрозсадним способом відповідно.

За даними досліджень було визначено кращий ущільнювач – цибуля шалот на зелене перо, за вирощування якої у міжряддях помідора сумарний врожай (плоди томата + цибуля шалот на зелене перо) збільшується на 7,6–7,3 т/га, чистий прибуток на 48,6 тис. грн/га і 42,1 тис. грн/га, рентабельність на 21,0–11,7% залежно від способу вирощування помідора порівняно з посівом без ущільнення.

Визначення вмісту нітратів у плодах за всіма варіантами досліду показало, що їх кількість була на рівні 47,5–54,7 мг/кг, що майже у 2,5 раза менше мінімально допустимого рівня (120 мг/кг). Змін в якості плодів залежно від способу вирощування і варіантів ущільнення не встановлено.

За результатами досліджень було розроблено «Спосіб вирощування томата в ущільнених посівах», захищений патентом на корисну модель (№136078 від 12.08.2019 р.).

Спосіб розроблено для розсадної культури помідора. Технологія вирощування помідора загальноприйнята для Північного Степу України. Різниця полягає лише у тому, що помідор ущільнюють рослинами ущільнювачів, зокрема, цибулею шалот (кущівка).

Спосіб здійснюють наступним чином. Ущільнювач (цибуля шалот на зелене перо) висаджують у середину міжрядь помідора по заздалегідь розмаркованому полю. Глибина висадки цибулин – 4–6 см, густота – 80–
85 тис. шт./га, схема висаджування –  140 х 8–10 см. Збирають цибулю на перо за довжини листків 25–30 см, не допускаючи їх огрубіння, разом із цибулиною.

Розсаду томата у відкритий грунт висаджують у другій– третій декадах травня за схемою 140 х 20–25 см, через рядок цибулі шалот.

Подальший догляд за посівами включає міжрядні рихлення грунту, підживлення, вегетаційні поливи та захист рослин від шкідників і хвороб препаратими, які включено до діючого «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні».

Запропонований спосіб ущільнення помідора цибулею шалот на зелене перо з густотою рослин цибулі 80–85 шт/га порівняно з відомим раніше збільшує сумарний урожай плодів помідора та цибулі шалот на 7,6 т/га, чистий прибуток на 46,8 тис. грн /га, рентабельність на 29,6%.

 ВИСНОВКИ

  1. Найвищий сумарний врожай помідора (45,0–49,8 т/га) досягається за ущільнення помідора цибулею шалот на зелене перо.
  2. Вирощування помідора в умовах ущільнення забезпечує приріст сумарного врожаю основної рослини (помідор розсадний) та ущільнювача (цибуля шалот) з одиниці посівної площі по відношенню до контролю (чистий посів помідора) на 7,3–7,6 т/га.
  3. Застосування ущільнювача на плантаціях помідора забезпечує одержання додаткового товарного врожаю цибулі шалот на зелене перо – 8,9–9,3 т/га.
  4. За ущільнення помідора цибулею шалот досягається найвищий сукупний прибуток (146,6–124,5 тис. грн/га) та рівень рентабельності відповідно 186,3 і 199,8%.
  5. Приріст чистого прибутку і рівня рентабельності у порівнянні з контролем за ущільнення міжрядь помідора цибулею становив 42,1–48,6 тис. грн/га.

В. Ф. ЗАВЕРТАЛЮК, канд. с.-г. наук,

В. О. БОГДАНОВ, канд. с.-г. наук,

І. І. КОЛЕСНИК, канд. с.-г. наук

Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва НААН

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here