НАЙКРАЩИЙ СОРТИМЕНТ ГАРБУЗА ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ І ЗБЕРІГАННЯ

0
112061

Серед низки стратегічних сільськогосподарських рослин певне місце займає гарбуз. Плоди гарбуза – цінний харчовий і дієтичний продукт харчування, джерело багатого набору біологічно активних речовин. Вони містять корисні людському організму білки, які досить добре засвоюються, пектин, вуглеводи, крохмаль, органічні кислоти, жири, вітаміни, мінеральні солі та інші речовини. Є окрема  група столових сортів, у м’якуші яких кількість сухої речовини складає до 20%, цукрів – понад 15%, каротину– понад 20–25 мг %. Хімічний склад плодів гарбуза значною мірою залежить від різних технологічних прийомів вирощування, виду і сорту, ґрунтово-кліматичних умов та інших факторів. Використання гарбуза різноманітне – від фармацевтичної до харчової промисловості. У харчовій промисловості гарбуз знайшов своє використання у різних видах – як у натуральному, так і у вигляді напівфабрикатів.

Полянин

Вимоги до сортів (гібридів) гарбуза зумовлюються, у першу чергу, запитами виробництва, споживача, зовнішнього ринку і змінюються з часом. Головними вимогами до сортів (гібридів) залишаються висока продуктивність у сполученні з високими якістю плодів і стійкістю до хвороб і шкідників.

Культивують три види: великоплідний, твердокорий (або звичайний), мускатний. У селекційній роботі з гарбузом існує ряд напрямів, зумовлених означеними вище факторами, які формують у нових генотипах корисні господарські ознаки.

До Державного Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на 2020 рік внесено 20 сортів гарбуза трьох культурних видів.

Ознака «якість плодів»  є комплексною і включає вміст сухих речовин, цукрів, каротину, органічних кислот, структури м’якуша та ін. Основну масу сухої речовини у гарбуза складають цінні спирторозчинні цукри (глюкоза, фруктоза, цукроза) та нерозчинні у спирті полісахариди (крохмаль, пектин). Відзначена тісна кореляція (r = 0,75) між вмістом цукрів і сухих речовин.

Для підвищення якості плоду необхідно враховувати низку факторів: місце розташування його на рослині (краще добирати плоди,  які утворились у 715 вузлі), масу плоду (у межах генотипу краще добирати середні за розміром і масою плоди). Високу цукристість можуть також забезпечити південні за походженням генотипи.

Бальзам

Пектин і каротин – їх вміст також є складовою якості плоду. Створення генотипів гарбуза (сортів, ліній і гібридів) із вмістом каротину понад 20 мг% і пектину 2–3% – один із найактуальніших напрямів селекційної роботи.  За їх вмістом першість належить двом видам – С. mosсhata та С. maхima, що робить їх універсального напрямку використання. Саме у цих видах є найбільш вдале поєднання високого вмісту каротину і пектину. У польових умовах за ознакою вміст каротину добирають плоди за інтенсивністю забарвлення м’якоті та супутніми показниками – інтенсивністю забарвлення маточки для виду С. moschata та інтенсивністю забарвлення пелюсток у жіночих квіток для виду С. maxima.

Вміст каротину у плодах визначається лабораторним методом. Для визначення вмісту каротину (провітаміну A) застосовують фотометричний метод визначення масової концентрації його у розчині, який отримують після екстрагування каротину із продуктів органічним розчинником. Селекційними методами – доборами висококаротинних форм та включенням їх у селекційний процес шляхом гібридизації підвищують його вміст у нових генотипах.

Придатність до переробки. Зазвичай це столові сорти з комплексом ознак, серед яких основними є інтенсивне забарвлення шкірки та м’якуша. Більш технологічними є тонкокорі, з рівною поверхнею, дрібнозернисті плоди, здатні зберігатись тривалий час. Це зазвичай сорти гарбуза мускатного та великоплідного, придатні для вирощування на суходолі та при зрошенні, універсального напрямку використання, придатні для переробки на дієтичні продукти харчування. Скоростиглість цих сортів – 95–100 діб від сходів до початку достигання плодів. Завдяки тому, що на корі цих сортів відсутні темно-зелені плями і малюнок, а сама кора за кольором близька до червоно-помаранчевого кольору м’якоті плодів, продукти переробки таких плодів мають чудовий помаранчево-червоний колір та високу якість.

Деякі сорти мають біле насіння олійного напрямку, але низька якість м’якоті плодів, присутність під корою зеленого шару клітин, сіро-зелене забарвлення кори плодів унеможливлюють використання їх для приготування продуктів високої якості.

В останні роки у світі значно збільшився попит на насіння гарбуза. Це обумовлено у першу чергу його високими лікувальними властивостями. Тому гарбузове насіння справедливо розглядають як стратегічну експортну сировину. Задовольнити попит на насіння зможуть сорти гарбуза, які належать до ботанічного виду гарбуз твердокорий та гарбуз великоплідний. Ці сорти зазвичай вирощують для отримання насіння, яке використовують як  у кондитерській, так і у фармацевтичній промисловості.

 

Сорти гарбуза, які належать до ботанічного виду гарбуз мускатний (Cucurbita moschata Duch.).

АРАБАТСЬКИЙ. До достигання плодів 118 –127 діб. Універсального використання (у консервній промисловості – для виробництва соків, пюре). Вибагливий до тепла. Транспортабельність середня, лежкість – 3–4 місяці. Урожайність 48,0 т/га.

Плід видовжено-циліндричний (середня довжина 56 см), з потовщенням до вершини, масою 5–9 кг (іноді до 20). Поверхня гладенька, слабозморшкувата. Візерунок у вигляді ледь помітних розірваних смуг. Кора тонка, крихка, оранжево-жовта. М’якоть яскраво-помаранчева, товста, дуже щільна, соковита, солодка. У вершинній потовщеній частині плода 4–6 плацент. Вміст сухої речовини 8,4–10,8, загального цукру – 5,2–7,1%, вітаміну С – 7,9 мг%. Смакові якості від 3,8 до 5 балів.

ГІЛЕЯ. До початку достигання плодів 90–100 діб. Універсального використання. Відносно стійкий до борошнистої роси. Транспортабельність висока. Плоди здатні зберігатися до одного року. Урожайність на богарі до 50,0, при зрошенні – до 100 т/га.

Плід кулястий, слабоплескатий або короткоовальний, середньосегмен-тований, без сітки, оранжевий, з восковим нальотом. М’якоть червоно-помаранчева, товщиною 4–8 см, щільна і середньощільна, солодка. Вміст сухої речовини 8,5–10, загального цукру – 7–9 %, каротину – 9–13,6 мг%.

НОВИНКА. До початку достигання 110–115 діб. Універсального використання. Урожайність на богарі 19,0–25,0 т/га. Плід гладенький, слабосегментований, без сітки, масою 4,2 кг. Фон золотисто-жовтий, мідного забарвлення, смугами. Кора тонка, крихка, блідо-жовта при розрізанні. М’якоть яскраво-помаранчева або помаранчева, соковита. Вміст сухої речовини – 11,5, загального цукру – 9 %, вітаміну С – 8,5 мг%, β-каротину – до 14 мг%.

БАЛЬЗАМ. Пізньостиглий (125–130 діб), урожайність плодів – 36–42 т/га, насіння – 200–300 кг/га. Плід масою 5–9 кг. Забарвлення плоду коричневе, м’якуш товщиною 6–8 см, яскраво-помаранчевий, середньощільний, солодкий. Вміст сухої речовини у плодах – 7,5–10%, цукрів – 5–7%, каротину – 14–16 мг%. Сорт столовий, для промислової переробки. Плоди добре зберігаються.

ПОЛЯНИН. Пізньостиглий (128 діб), урожайність товарних плодів – 34–40 т/га. Плоди середні за розмірами і масою (4–6 кг, окремі до 10–12 кг). М’якоть яскраво-помаранчева, середньої щільності, товщиною 5–6 см. Вміст сухої речовини у плодах – 8–10%, цукрів – 6–7%, каротину – 14 мг%. Насіння дрібне, сірувате. Сорт столовий.

 

Сорти гарбуза, які належать до ботанічного виду гарбуз великоплідний (Cucurbita maxima Duch.).

СЛАВУТА. Сорт пізньостиглий (125–150 діб), транспортабельний, з високою здатністю до зберігання (більше 180 діб). Середньостійкий до ураження борошнистою росою і баштанною попелицею. Універсального використання.

Плід плескатий і округло-плескатий, з сильно сегментованою, бугристою поверхнею. Середня маса плода – 5,0–6,0 кг. Забарвлення кори сіре, кора шкіряста. Візерунок плоду – голубувато-сірі плями і смужки. М’якоть товста (6,0–8,0 см і більше), червоно-помаранчева, дуже щільна і солодка, малосоковита. Насіннєва камера мала. Насіння середнє та велике, коричневате, гладеньке. Маса 1000 насінин – 300 ± 50 г.

Урожайність плодів – 50–65 т/га., насіння – 450–700 кг/га. Вміст сухої речовини – 13,0–17,3 %, загального цукру – 6,5–9,0 %, вітаміну С – 19,6 мг/100 г., ß каротину – 10,0–12,0 мг/100 г. Смакові якості 4,2–4,8 бала.

Український багатоплідний

ЖДАНА. Сорт середньостиглий (120–130 діб), транспортабельний, з високою здатністю до зберігання. Стійкий до борошнистої роси і баштанної попелиці. Універсального використання. Смакові якості 4,8–5,0 бала. Плід плескатий, середнього розміру, світло-сірий, без візерунка. Середня маса плода – 6,0–8,0 кг. Поверхня плода сегментована. М’якоть товста (6,0–10,0 см), інтенсивно помаранчева, соковита, солодка. Насіннєва камера невелика. Насіння коричневате, гладеньке, середнє та велике. Маса 1000 насінин – 300–420 г.

Урожайність плодів – 30–40 т/га., насіння – 210–440 кг/га. Вміст сухої речовини – 13,0–14,0 %, загального цукру – 8,0–9,0 %, вітаміну С – 28 мг/100 г., ß каротину – 10,0–15,0 мг/100 г.

ЮВІЛЕЙ. Пізньостиглий (125–128 діб), урожайність плодів – 26–30 т/га, насіння – 200–300 кг/га. Плоди дрібні і середні, масою 3–9 кг. Забарвлення кори плоду сіре. М’якоть яскраво-помаранчева, щільна, товщиною 6–8 см, солодка. Вміст сухої речовини у плодах 12%, цукрів 7–8%, каротину 14,4 мг%. Насіння коричневе, глянцеве, велике, маса 1000 шт. понад 300 г. Сорт столовий. Плоди довго зберігаються (до 8–9 місяців).

Ювілей

Новий сорт великоплідного гарбуза, який зараз виходить на ринок – УНІВЕРСАЛ – є придатним для вирощування у відкритому ґрунті на суходолі і при зрошенні. Плоди середньою масою 7,0–8,0 кг, кулясто-плескаті, рожево-червоні, здатні зберігатися до одного року. Колір кори плодів близький до оранжевого кольору м’якоті плодів; під корою плодів відсутній шар зелених клітин; високий уміст у плодах каротину (до 18 мг/ 100 г) і пектинових речовин (до 10 % на суху речовину); насіння біле, велике. М’якоть червоно-помаранчева, при переробці дає продукти високої якості. Транспортабельність плодів задовільна. Сорт є відносно стійким до борошнистої роси.

СВІТЕНЬ. Сорт середньостиглий (108–125 діб), інтенсивного типу, придатний до механізованого збирання. Відносно стійкий до борошнистої роси і баштанної попелиці. Універсального використання. Рослина кущова. Плід плескатий і слабоплескатий (індекс плода 0,6–0,8), гладенький, світло-сірий (майже білий), без візерунка. Середня маса плоду 3,0–5,0 кг. М’якоть середньої товщини (4–6 см), жовтувато-помаранчева, слабосолодка. Насіннєва камера середня. Насіння біле, середнє та велике. Маса 1000 насінин – 280–350 г.

Урожайність  35–48 т/га, насіння  380–600 кг/га. Вміст сухої речовини 5,0–8,0 %, загального цукру – 4,0–6,0%, вітаміну С – 4,1 мг/100 г, ß каротину – 2,2 мг/100 г.

Світень

ВАЛОК. Рослина кущова. Сорт середньостиглий (110–120 діб). Транспортабельний, лежкий. Придатний для механізованого вирощування і збирання. Відносно стійкий до борошнистої роси. Кормового і олійного призначення. Плід середньоплескатий. Середня маса плода до 6,0 кг. Кора дерев’яниста, тонка (3 мм). Фон плоду сірий, візерунок – дрібні і середні світло-сірі плями, які у процесі зберігання переходять у блідо-жовті і червоні. М’якоть середньої товщини, жовто-помаранчева, соковита. Насіннєва камера середня і велика. Насіння середнє і велике, біле. Маса 1000 насінин 300–400 г.

Урожайність плодів – 40–60 т/га, насіння – 500–600 кг/га. Вміст сухої речовини 7,0–8,0%, загального цукру 5,5–6,0 %, вітаміну С – 10 мг/100 г.

Валок

Сорти гарбуза, які належать до ботанічного виду гарбуз твердокорий (Cucurbita реро L.).

УКРАЇНСЬКИЙ БАГАТОПЛІДНИЙ. Рослина з довжиною головного стебла 2–3 м. Листкова пластинка велика (понад 25 см), п’ятикутної форми, зелена, зі слабкою білою плямистістю. Плід короткоовальної і обернено-яйцеподібної форми. Середня маса плода – 5,0–8,0 кг. Поверхня плоду слаборебриста. Фон недостиглого плоду – темно-зелений, стиглого – апельсиновий. Візерунок плоду – широкі розірвані зелені смуги. Кора дерев’яниста, тонка. М’якоть середньої товщини (2,5–5,0 см), жовто-помаранчева, хрумка, малосолодка. Насіннєва камера велика. Плаценти відкритого типу, постінні. Насіння жовто-кремове, середнього розміру. Маса 1000 насінин – 200–280 г.

Сорт ранньостиглий (до достигання плодів і насіння 80–90 діб). Посухостійкий, транспортабельний, із слабкою здатністю до зберігання. Відносно стійкий до борошнистої роси і баштанної попелиці. Універсального використання. Урожайність 30–45 т/га, насіння – 300–500 кг/га.

Вміст сухої речовини у плодах – 6,0–10,5 %, цукрів – 5,0–6,0 %, вітаміну С 25–28 мг/100 г., ß каротину – 2,1–3,2 мг/100 г. Смакові якості 4,8–5,0 бала.

МОЗОЛІЇВСЬКИЙ 15. Сорт середньостиглий (118–120 діб). Холодостійкий, транспортабельність плодів висока, здатність до зберігання середня. Відносно стійкий до борошнистої роси і баштанної попелиці. Універсального використання. Плід овально-циліндричної форми з гранчастою плодоніжкою. Середня маса плоду 4–8 кг. Поверхня плоду ребриста, особливо біля плодоніжки. Забарвлення фону недостиглих плодів темно-зелене, стиглих – жовте; візерунок кори – широкі поздовжні розірвані у вигляді плям смуги (у недостиглих плодів темно-зеленого забарвлення, у достиглих – оранжевого). Кора дерев’яниста, тонка. М’якоть помаранчева, середньої товщини (4,0–5,0 см), щільна, слабоволокниста, солодка. Насіннєва камера середня та велика. Насіння середнього розміру, жовто-кремове, з подвійним обідком. Маса 1000 насінин – 200–250 г.

Урожайність плодів – 20–40 т/га, насіння – 120–250 кг/га. Вміст сухої речовини – 8,0–12,0 %, загального цукру – 7,0 – 8,0 %, ß каротину – 2,7–3,4 мг/100 г. Смакові якості плодів – 4,0 – 4,8 бала.

Мозоліївский 15

ЛЕЛЬ. Рослина кущова. Сорт ранньостиглий (80–90 діб). Високопридатний для механізованого вирощування і збирання. Універсального використання, насіння для отримання гарбузової олії, олійність ядер 47–49%. Плід середньо- і слабоплескатої форми. Поверхня гладенька, з ребристістю біля плодоніжки. Середня маса плода – 3,0–4,0 кг. Кора тонка, дерев’яниста. Забарвлення кори жовто-помаранчеве; візерунок плода – темно-помаранчеві широкі розірвані смуги. М’якоть жовта, хрумка, малосолодка, середньої товщини 3,5–5,0 см. Насіннєва камера велика. Насіння середнього розміру, жовто-кремове, з ясним обідком. Маса 1000 насінин – 180–230 г.

Лель

Урожайність плодів – 40–60 т/га, насіння – 600–800 кг/га. Вміст сухої речовини у плодах – 6,0–10,0 %, загального цукру – 4,2–6,0 %, вітаміну С – 3,9 мг/100 г, ß каротину – 1,0–3,0 мг/100 г. Смакові якості 4,0 бала.

ГАМЛЕТ. Сорт ультраранньостиглий (до достигання насіння 80 діб). Сорт відносно стійкий проти борошнистої роси. Олійного напрямку використання, олійність ядер 48–51%. Рослина напівкущова, з коротким головним стеблом. Плід слабоплескатий, з наявною ребристістю біля плодоніжки. Середня маса плода – 2,8–3,5 кг. Кора дерев’яниста, основний колір кори – жовтий. М’якоть жовта. Насіннєва камера велика. Насіння голе (без оболонки), сіро-зелене, середнього розміру. Маса 1000 насінин – 180–200 г. Урожайність плодів – 30–35 т/га, насіння – 400–480 кг/га. Вміст сухої речовини – 6,0–7,0 %, загального цукру – 5,1 %, ß каротину – 3,3 мг/100 г.

Гамлет

Треба також відзначити, що саме генотипи гарбуза універсального призначення мають суттєві переваги над сортами з вузькими можливостями їх використання. Тому створенню таких сортів необхідно приділяти максимальну увагу. Отже, актуальним завданням у селекції залишається створення більш скоростиглих столових сортів і гібридів великоплідного та мускатного гарбуза при збереженні високої якості м’якоті. Максимально відповідає вимогам виробників новий гібрид Король F1, який переважає поширені у північному Степу і Лісостепу України сорти столового гарбуза Славута і Ждана за виходом товарної продукції високої якості. Вегетаційний період 125 діб, середня маса товарного плоду складає 4,0 кг, товарність 95%, дегустаційна оцінка 4,6 бала, відносно стійкий проти борошнистої роси.

Збиранню врожаю плодів гарбуза треба також приділяти особливу увагу, і саме від виконання всіх належних умов залежить лежкість плодів. Збирання плодів розпочинають при фізіологічному ступені їх зрілості (45–50- денного віку). Ознакою того, що плоди дозріли, є засихання листків, плодоніжки, визначається рисунок кори, її затвердіння. Збирають урожай у суху погоду до настання приморозків. Обережно зрізають (краще садовими ножицями) разом із плодоніжкою на відстані 5–7 см від її основи. Плоди, які пошкоджені механічно або без плодоніжки, використовують у першу чергу. Гарбуз збирають за один прийом. Плоди зносять у купи або у валки вручну. Для механізованого скочування плодів використовують спеціальні валкоутворювачі. З валків (куп) плоди вручну завантажують у транспортні засоби або у контейнери.

Король F1

Транспортують плоди гарбуза усіма видами транспорту згідно з правилами перевезень вантажів, що швидко псуються, чинними на певному виді транспорту. Під час транспортування плодів гарбуза у відкритих автомобільних транспортних засобах вантаж захищають від атмосферних опадів і температури повітря близько 0°С брезентом. Під час транспортування плодів гарбуза у рефрижераторних вагонах або авторефрежераторах температуру повітря треба підтримувати від 6 до 8 °С.

Плоди гарбуза можна транспортувати насипом або в упакованому вигляді. Висота укладення плодів гарбуза – 1,5±0,1 м. Обов’язкова умова при транспортуванні таким способом – м’яка підстилка завтовшки не менше 10 см.

Для тривалого зберігання відбирають добре дозрілі плоди з плодоніжками. Плоди гарбуза зберігають у тарі або на стелажах у чистих, пристосованих складських приміщеннях, що вентилюються.

Термін зберігання плодів гарбуза не більше, ніж сім місяців при температурі повітря від 8 до 10 °С, та відносній вологості повітря 70–75%. Такі умови можна створити на верандах, утеплених балконах, сараях, горищах у сіні чи соломі. Недопустиме зниження температури до   -2° С.

Беріть до уваги представлений сортимент та поради і отримуйте якісний продукт для споживання як у свіжому, так і переробленому вигляді.

 

О.В. Сергієнко, доктор с.-г. наук, с.н.с., завідувач відділу селекції і насінництва овочевих і баштанних культур Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here