ЗАЛЕЖНІСТЬ СХОЖОСТІ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ ЦУКРОВОЇ ВІД ГЛИБИНИ ВИСІВАННЯ

0
11793

Процес формування врожаю починається з моменту висівання насіння у ґрунт, а тому нехтувати параметрами висіву (глибина загортання насіння, відстань між насінням у рядку та між рядками, спосіб висіву та посівна техніка тощо) – справа неприпустима. Глибина загортання насіння – важливий елемент технології вирощування будь-якої культури. Часто від того, на яку глибину було висіяно насіння, залежить подальша доля посівів – схожість, сила росту, початкова опірність несприятливим умовам навколишнього середовища тощо. Кукурудза цукрова є чи не найбільш вибагливою до умов вирощування та агротехнології культурою. Втім, наразі не існує єдиної думки щодо оптимальної глибини висівання культури. Так, вітчизняні та закордонні автори називають цифри від 2 до 8 см, переважна більшість рекомендацій – 2–4 см. Вважається, що більш глибоке висівання насіння може знизити його схожість. Та чи справедливим є дане твердження?

Дослідження впливу глибини загортання насіння кукурудзи цукрової на його схожість було проведено в лабораторних умовах на  посівному майданчику з універсальним субстратом за дотримання оптимальних умов зволоження. У якості біологічного матеріалу було використано насіння середньостиглого (80–82 дні) гібриду кукурудзи цукрової Джульєтта (Венеція) F1 суперсолодкого (sh2) типу, що було люб’язно надано компанією МНАГОР. Насіння висівали вручну на глибину 2, 4 і 6 см у 4-разовій повторності. Схожість насіння визначали на 7-й і 14-й день. Результати дослідження статистично обраховували у програмах BioStat v7 та AgrpStat методом однофакторного дисперсійного аналізу з розрахунком найменшої істотної різниці Фішера (leastsignificant difference) та критерія Тьюкі (так звана «чесно» достовірна різниця, honestly significant difference) за рівнем достовірності 95% (p<0,05) для визначення істотності розбіжностей між варіантами досліду.

Перші проростки

Результатами дисперсійного аналізу було встановлено, що попри суттєві, на перший погляд, розбіжності між варіантами досліду, всі вони є однаковими, тобто відмінності є неістотними (не перевищують найменшу істотну різницю та середнє Тьюкі для рівня достовірності 95%). Отже, статистика каже, що насіння кукурудзи цукрової однаково можна висівати як на 2, так і на 4 і 6 см. Єдине «але»: достовірно швидше (як парадоксально це не звучить) проростала кукурудза цукрова на варіанті висівання на 6 см, аніж на 2 см (різниця в 40% між цими варіантами перевищує НІР 37,4% на 0,6%, тож різниця між цими варіантами в даному випадку може вважатися істотною).

Таблиця 1 – Схожість насіння кукурудзи цукрової залежно від глибини висівання (середня за повтореннями), %

Глибина висівання насіння, см

На 7-й день після висівання

На 14-й день після висівання

2

40,0

80,0

4

60,0

77,5

6

80,0

90,0

Найменша істотна різниця НІР (p<0,05)

37,4

22,2

 

Проте варто відзначити наступні переваги та недоліки суто технологічного плану для кожного з варіантів. Висівання на глибину 2 см – це фактично висівання насіння у поверхневий шар ґрунту. Це потребує гарної сівалки, ретельної підготовки ґрунту, оскільки насіння може просто опинитися на поверхні поля. Рівномірність глибини висівання також буде важко підтримувати. До того ж, поверхневий шар ґрунту надто швидко пересихає (особливо на Півдні України), а це викликатиме додаткові проблеми

Поява першого справжнього листочка

з режимом зрошення на перших етапах: потрібно частіше зволожувати ґрунт, але так, щоб не розмити його та не вимити з посівного ложа мілко висіяне насіння кукурудзи. Крім того, той факт, що коренева система рослини закладатиметься дуже близько до поверхні, не додає рослинам стійкості до несприятливих умов середовища. Оптимальною виглядає сівба на глибину від 4 до 6 см, оскільки цей шар ґрунту зазвичай містить більше вологи, менше пересихає, рівномірність висівання та загортання насіння легше забезпечити, рослини нормально укорінюються, режим зрошення – стандартний, бо немає ризиків розмивання посівного шару. Враховуючи той факт, що достовірно схожість не втрачається, цей варіант глибини висівання кукурудзи цукрової є оптимальним. Додатково зауважимо: у легкий, добре оструктурений ґрунт можна висівати навіть на 6 і більше см, а от у важкий ґрунт  краще обмежитися глибиною 4 см. Це пов’язано з особливостями впливу структури ґрунту на проростання та початковий ріст і розвиток рослин. Проте за розсадного способу вирощування кукурудзи цукрової до фази 2–3 листочки культуру зазвичай «виганяють» у касетах або у пластикових стаканчиках, і в цьому випадку, коли об’єм ґрунту є досить обмеженим, варто висівати насіння у стаканчик на глибину 2 см, таким чином забезпечуватиметься більш розвинена коренева система на час висадження розсади у відкритий ґрунт.

П.В.Лиховид, к. с.-г. н., с. н. с., Інститут зрошуваного землеробства НААН

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here