Конкурентоспроможність помологічних сортів плодоягідних культур за товарною якістю

0
111171

Присутність на вітчизняному ринку плодів і ягід значної кількості товаровиробників і посередників зумовлює між ними цінову конкуренцію. За таких обставин надто важливим є вміння орієнтуватися у споживчому попиті. Однією з його ознак є надання споживачем переваг тому чи іншому помологічному сорту. Це справляє безпосередній вплив на цінову ситуацію. Наприклад, на Деміївському ринку м. Києва яблука зимового сорту Лігол в 2017 р. коштували практично на 40 % дорожче сорту Джонаред та на 6 % – сорту Флоріна.

Рівень цін на конкретний сорт значною мірою визначається стадією його життєвого циклу. Нові, більш досконалі сорти, як правило, мають вищу ринкову вартість, і навпаки, сорти тривалішого використання з часом поступаються їм на ринку. Як і для будь-якого товару, життєвий цикл помологічних сортів плодів і ягід складається з наступних етапів: виведення сорту, впровадження його у товарне виробництво, стабілізація обсягів виробництва, скорочення використання та витіснення сорту з ринку. Відтак ефективність операторів ринку значною мірою визначається вмінням правильно і швидко реагувати на запити споживачів щодо помологічних ознак товару.

Визначення переваг. Існують методичні розробки оцінки конкурентних переваг помологічних сортів, загальні для всіх користувачів. Вони не враховують особливості запиту різних суб’єктів ринку при просуванні товару від виробника до споживача. Відтак розробка відповідного методичного інструментарію є досить актуальною. На підставі виділення і сукупного врахування важливих критеріїв якості плодів чи ягід для окремих суб’єктів ринку (виробників, оптово-роздрібних торговців та споживачів) пропонується методика розрахунку проміжної та загальної конкурентоспроможності помологічних сортів плодоягідних культур.

Методичні положення. Регулярне складання рейтингової таблиці помологічних сортів для порівняння їх конкурентноздатності слід здійснювати за наступними етапами:

  1. Виділення основних критеріїв товарної якості для окремих суб’єктів ринку (виробників, оптово-роздрібних торговців, споживачів).
  2. Оцінка якісних показників помологічних сортів в балах.
  3. Розрахунок проміжних коефіцієнтів конкурентоспроможності (для окремих операторів ринку) та загального.
  4. Визначення найбільш конкурентоспроможних помологічних сортів згідно шкали: коефіцієнт вищий за 0,5 – конкурентоспроможність задовільна; наближений до 1,0 – добра; вищий за 1,0 – відмінна).

Отже, на початкових етапах слід виділити основні критерії товарної якості і здійснити оцінку сортів за відповідними показниками в балах. Зважаючи на те, що для виробника, оптово-роздрібних торговців та споживачів при виборі помологічного сорту ці критерії дещо відрізняються, нами запропоновано їх розподілити на три відповідні групи. 

Для окремих порід плодових і ягідних культур склад показників оцінки відрізняється через їх біолого-технологічні особливості. Наприклад, для чорної смородини важливе значення має довжина грона і кількість ягід у ньому; для малини – скріплення з плодоложем, стійкість до загнивання, форма ягоди тощо. Однак найважливішими серед ряду наведених показників вважається урожайність. Наприклад, для суниці є прийнятною урожайність на рівні 150-200 ц/га.

На другому етапі розрахунку конкурентоспроможності сортів  відповідно до раніше обґрунтованих критеріїв добиралися показники якості, отримані за підсумками сортовипробування. Останні характеризуються дев’ятибальною системою оцінки.

На третьому етапі розраховуються проміжний та загальний коефіцієнти конкурентноздатності сорту. Вони є порівняльною оцінкою помологічних якостей та ринкових цінностей сорту по відношенню до показників контрольного сорту. Проміжний та загальний коефіцієнти розраховується за наступними формулами (1, 2):

         m                      yi 

Kj =  ∑   pi       ——–

              I = 1                   yi  ід

________________________ ,  

і =1, m; j = 1, n; ∑ pi = 1;                            

де Kj – проміжний коефіцієнт конкурентоспроможності;

pi – вага 1-го показника, за яким проводиться сортовипробування (на підставі експертних оцінок); 

j – порядковий номер сорту;

і – кількість показників сортовипробування;

yi ід – бальна оцінка ідеального сорту за усіма показниками;

yi – бальна оцінка і-того сорту за всіма показниками.

Kзj = Kвj * Kтj * Kсj,           

де Kзj загальний коефіцієнт конкурентоспроможності;

j проміжний коефіцієнт конкурентоспроможності для виробника;

j проміжний коефіцієнт конкурентоспроможності для оптово-роздрібного торговця;

j проміжний коефіцієнт конкурентоспроможності для споживача.

Використання запропонованої нами методики для прикладу продемонстровано на ягідних культурах: суниця, чорна смородина та малина.

Сорти суниці. Обрані 10 сортів суниці придатні для вирощування у різних зонах України. В якості контролю використано сорти: Русанівку (ранній строк достигання), Фестивальну ромашку (середній) та Зенга-Зенгану (пізній). Найбільш конкурентоспроможними для виробника, торговця та споживача є сорти суниці: Багряна, Дарунок вчителю, Десна, Ольвія (табл. 1).

Конкурентоспроможність помологічних сортів суниці на ринку України

Сорти

Коефіцієнт проміжної конкурентоспроможності

Загальний коефіцієнт конкуренто- спроможності

Виробник

Оптово-роздрібний торговець

Споживач

Багряна

1,06

1,19

1,06

1,06

Дарунок вчителю

1,03

1,22

1,09

1,03

Десна

1,09

1,17

1,03

1,09

Істочник

1,11

0,81

0,91

1,11

Львівська рання

0,97

1,04

1,05

0,97

Ольвія

1,21

1,18

1,04

1,21

Присвята

1,21

1,00

0,99

1,21

Рет Гонтлет

1,25

0,99

0,99

1,25

Русанівка (контроль)

1,00

1,00

1,00

1,00

Фестивальна ромашка (контроль)

1,00

1,00

1,00

1,00

Зенга-Зенгана (контроль)

1,00

1,00

1,00

1,00

Сорти смородини. У випадку з чорною смородиною, для прикладу, оцінку конкурентоспроможності здійснювали для 15 сортів вітчизняної селекції. Їх порівнювали з моделлю ідеального сорту, запропонованою в 1990 р. Т. П. Огольцовой. Найкращими виявилися сорти – Дочка Ворскли, Козацька, Софіївська, Черешнева, Ювілейна Копаня (табл. 2).

  1. Конкурентоспроможність помологічних сортів чорної смородини на ринку України

Сорти

Коефіцієнт проміжної конкурентоспроможності

Загальний коефіцієнт конкуренто-спроможності

Виробник

Оптово-роздрібний торговець

Споживач

Аметист

0,83

0,69

0,88

0,83

Вернісаж

0,82

0,66

0,83

0,82

Дочка Ворскли

0,82

0,82

0,95

0,82

Козацька

0,81

0,75

0,88

0,81

Краса Львова

0,78

0,84

0,83

0,78

Надбужанська

0,77

0,65

0,85

0,77

Пам’ять Правику

0,72

0,56

0,85

0,72

Санюта

0,83

0,72

0,85

0,83

Сюїта київська

0,73

0,78

0,83

0,73

Софіївська

0,86

0,81

0,88

0,86

Софія

0,62

0,63

0,85

0,62

Українка

0,68

0,69

0,85

0,68

Чернеча

0,74

0,69

0,85

0,74

Черешнева

0,80

0,90

0,88

0,80

Ювілейна Копаня

0,88

0,80

0,88

0,88

Ідеальний сорт (контроль)

1,00

1,00

1,00

1,00

Сорти малини. Для малини конкурентні переваги визначалися для ремонтантних сортів та ранньо-пізнього строку достигання (табл. 3). За контроль використано помологічні сорти Зєва та Новокитаївська відповідно. Найбільш конкурентоспроможними для всіх операторів ринку виявилися ремонтантні сорти малини Полка, Геракл, Порана роса та серед ранньо-пізнього строку достигання Патриція, Персей.

  1. Конкурентоспроможність помологічних сортів малини на ринку України

Сорти

Коефіцієнт проміжної конкурентоспроможності

Загальний коефіцієнт конкуренто-спроможності

Виробник

Оптово-роздрібний торговець

Споживач

Ремонтантні сорти

Полка

1,22

1,42

1,42

2,46

Поляна

1,03

0,98

0,98

0,99

Геракл

1,14

1,36

1,36

2,11

Порана роса

1,19

1,42

1,42

2,40

Люлин

0,96

1,01

1,01

0,98

Зєва (контроль)

1,00

1,00

1,00

1,00

Сорти ранньо-пізнього строку достигання

 

 

 

 

 

Патриція

1,08

1,09

1,59

1,87

Одарка

0,90

0,85

1,07

0,82

Гусар

0,97

0,99

1,10

1,06

Саня

0,95

0,84

1,10

0,88

Персей

0,98

0,94

1,22

1,12

Новокитаївська (контроль)

1,00

1,00

1,00

1,00

 

Слід зазначити, що майже всі сорти суниці, чорної смородини та малини одержали за критеріями споживачів високу оцінку, що свідчить про високу якість їх помологічних ознак та рівень селекції. Відмітимо, що коефіцієнт проміжної конкурентоспроможності для виробника та загальний коефіцієнт конкурентоспроможності мають однакові показники. Це вказує на те, що для виробника є важливими всі якісні критерії помологічних сортів.

Насамкінець зауважимо, що оцінку конкурентоспроможності слід здійснювати за окремими регіонами країни, враховуючи їх екологічні та природні особливості.

 

Інна Сало, доктор економічних наук, вчений секретар

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here