Біостимулятори як перспективний екологічно безпечний засіб поліпшення продуктивності овочевих культур

0
111244

Сучасне сільськогосподарське виробництво розвивається інтенсивним шляхом. Часи, коли для одержання більшої кількості валової продукції доцільним вважалося розширення посівних площ, давно минули. Наука пропонує агровиробникам широкий арсенал сучасних засобів інтенсифікації. Серед них і сучасні види макро- і мікродобрив, засоби захисту рослин, технічні засоби та інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень тощо. А останнім часом особливої актуальності набули екологічно безпечні біологічні препарати, покликані природним шляхом захистити рослини від негативного впливу стресових факторів біогенного та абіогенного походження, шкідників і збудників захворювань, поліпшити розвиток рослин. Все більшого значення та популярності у світовій практиці аграрного виробництва набувають біологічні стимулятори та регулятори росту рослин.

Препарати для управління ростовими процесами культурних рослин відомі  відносно давно. Насамперед сільгоспвиробники використовували такі загальнодоступні речовини, як бурштинова кислота, яка в мікродозах має властивості поліпшувати засвоєння рослинами поживних речовин та якість плодоовочевої продукції, підвищувати стійкість до збудників окремих захворювань (наприклад, фітофторозу) і урожайність. Так само, як, наприклад, деякі агровиробники використовують етилен та препарати на його основі для прискорення дозрівання плодів. Згодом широкого застосування на окремих культурах отримали фітогормони — перші біологічні препарати, які мали властивості росторегуляторів. До них належать ауксин, гіберелін, цитокінін і абсцизова кислота, ряд препаратів розроблений на основі саме цих біологічно активних речовин. Ринок фітогормональних препаратів зростає досить стрімко, особливо в розвинутих країнах світу, де вже починають розуміти шкідливість надмірної хімізації виробництва сільськогосподарської продукції. Кожен фітогормон регулює низку особливих фізіологічних процесів рослин. Так, наприклад, ауксин стимулює коренеутворення, поліпшує розвиток кореневої системи та укорінення, використовується для отримання партенокарпічних (безкісточкових) плодів тощо. Гіберелін  в основному знайшов своє застосування в обробці садивного матеріалу картоплі для порушення періоду спокою та отримання гарних дружних сходів. Цитокінін у комплексі з іншими росторегуляторами сприяє підвищенню стійкості рослин до несприятливих умов середовища. Абсцизова кислота — найменш застосовуваний у практиці з фітогормонів, проте високоперспективний у якості інгібітора росту та для підвищення посухостійкості рослин.

Втім, сучасний ринок біостимуляторів росту рослин не обмежується препаратами на основі фітогормонів. Розроблено ряд препаратів на основі штамів корисних бактерій (або продуктів їх життєдіяльності), витяжок із рослин (наприклад, ехінацеї пурпурової, водоростей) або грибів, екстрактів тваринного походження (наприклад, із панцирів крабів) тощо. Всі вони виготовляються з екологічно безпечної сировини високої якості, їх застосування не має шкідливого впливу на довкілля.

Активно впроваджуються мікродобрива, що містять у своєму складі амінокислоти та пептиди. Так, встановлено, що різні амінокислоти сприяють стимуляції конкретних фізіологічних процесів у рослинному організмі, а саме:

– пролін сприяє підвищенню стійкості рослин до стресів, фертильності пилку;

– глутамінова кислота поліпшує процес утворення хлорофілу, тим самим сприяючи покращенню фотосинтетичної активності рослини та підвищенню її продуктивності за рахунок кращого накопичення органічної речовини та біомаси, сприяє кращому плодоутворенню;

– аланін, валін, лейцин сприяють поліпшенню показників якості продукції;

– гістидин стимулює краще дозрівання плодів.

Крім того, амінокислоти відіграють важливу роль у колообігу фізіологічно активних речовин, що синтезуються в рослинному організмі, сприяючи поліпшенню ростових процесів, та відіграють роль природних імуностимуляторів для рослин, зміцнюючи їх.

Звичайно, що очікувати миттєвих і блискучих результатів від застосування біостимуляторів неможливо. Ефект підвищення продуктивності сільськогосподарських культур не буде таким високим, як від застосування високих доз мінеральних добрив. Так само, як і захист рослин біопрепаратами значно м’якший, матиме швидше профілактичний напрямок дії. Втім, застосування біологічних речовин у комплексі та систематично створює передумови для оздоровлення рослин, їх змінення, а також поліпшення екологічної ситуації на полі: покращуються біологічні властивості ґрунтів, створюється сприятливий баланс корисної мікрофлори.

Варто зазначити, що розвиток ринку біостимуляторів посприяв появі величезної кількості різноманітних продуктів, що мають сумнівне походження та ефективність. “Пустишки” виявляють у продажу навіть у таких країнах, як США. Справа в тому, що більшість новинок не проходять ретельної польової перевірки, а тестуються в умовах лабораторій. А лабораторні умови дуже  відрізняються від польових. Крім того, вчені зазначають, що підбір біологічних препаратів слід здійснювати тільки після ретельного вивчення поточного стану господарських полів та їх історії, оскільки біологічні організми, покладені в основу препаратів, дуже вибагливі до умов їх застосування. А тому препарат, який добре спрацював у сусіда на слабозасоленому ґрунті, може не дати жодного ефекту на ґрунті з вищим вмістом солей. Навіть на різних культурах із однієї родини ефект може бути діаметрально протилежним. Отже, вибір біостимуляторів — справа відповідальна. Так само, як і додержання регламенту їх застосування і зберігання. Біологічні речовини, що є діючою основою того чи іншого препарату, псуються надто швидко, особливо під дією прямих сонячних променів і високих температур. А тому навіть якісний біопрепарат, який зберігали в невідповідних умовах, може стати звичайною “водичкою”, втратити всю свою потенційну ефективність. Те саме стосується і внесення: погодні умови (особливо температура і вологість повітря) можуть мати вирішальне значення. І не варто забувати про можливу несумісність біопрепарату із  агрохімією, яку використовують паралельно. Тож уважно читайте етикетку та інструкцію із застосування конкретного препарату.

Сьогодні аграрний ринок України насичений біостимуляторами різних виробників, які належать до різної цінової категорії та мають різне цільове призначення. Тут є як уже добре знайомі багатьом фермерам препарати, перевірені часом (наприклад, Епін-Екстра, Екогель, Циркон), так і нові засоби як вітчизняного (Біогель, SmartGrow), так і закордонного (Амалгерол, Бенефіт, Ізабіон, НВ-101) виробництва. Серед запропонованих на ринку варіантів варто відзначити продукцію європейської якості, що пропонує компанія AgriTechno (Іспанія). Достатньо широка лінійка біостимуляторів і мікродобрив, що поєднують високу ефективність та екологічну безпечність, стане в пригоді вітчизняним овочівникам і садівникам. Особливої уваги заслуговують біостимулятори лінійки TECAMIN для застосування по листку (поєднують у собі амінокислоти, фітогормони та мікроелементи у доступних рослинам формах), а також ґрунтові біопрепарати AGRIFUL, здатні ефективно поліпшувати розвиток кореневої системи та корисної мікрофлори на різних типах ґрунтів. А екологічно безпечні мікродобрива TECNOKEL, що містять необхідні рослинам амінокислоти, дають змогу швидко подолати дефіцитарні розлади протягом вегетації культур.

Розумний підхід до використання біостимуляторів у виробництві плодоовочевої продукції здатний істотно поліпшити якість продукції, показники її токсико-екологічної безпеки за рахунок зниження пестицидного навантаження, підвищити продуктивність культур, економічну ефективність господарювання за одночасного збереження та поліпшення стану агроекосистем в цілому. Користуйтесь сучасними надбаннями аграрної науки, отримуйте високі врожаї, дбайте про власне здоров’я та землю!

П.В.Лиховид, к. с.-г. н., с. н. с. Інституту зрошуваного землеробства НААН

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here