Міні-бульби – додатковий урожай насіннєвої картоплі

0
111520

Картопля є культурою широкого використання/ Без неї неможливо уявити нашу традиційну кухню. Її також використовують у переробній промисловості (спиртовій, крохмале-патоковій, каучуковій) та в харчуванні у тваринництві.

Картопля має велике агротехнічне значення. Вона є добрим попередником для багатьох сільськогосподарських культур – ґрунт після вирощування картоплі залишається в рихлому і чистому від бур’янів стані.  Головним недоліком її є ураженість численними шкідниками і хворобами, серед яких вірусні захворювання стоять на першому місці. Завдяки вегетативному розмноженню вірусна інфекція передається через бульби у наступне покоління, що дуже ускладнює боротьбу з нею.

Одним із факторів, який призводить до низької урожайності картоплі, є якість насіннєвого матеріалу. Картопля, заражена різними вірусними хворобами, виявляється у всіх категоріях господарств і практично у всіх регіонах, як зі сприятливими, так і несприятливими умовами агротехніки.

Проблеми з якістю насіннєвого матеріалу картоплі були завжди, а останнім час вони загострилися ще більше. Саме тому оздоровлений посадковий матеріал є одним із найважливіших чинників отримання високих і якісних урожаїв.

Для сталого виробництва картоплі важливе значення має забезпечення  картоплярства якісним насіннєвим матеріалом. Одним із шляхів його вирішення є використання у насінництві оздоровленого садивного матеріалу та подальшого його розмноження до задоволення потреб ринку у сертифікованому насіннєвому матеріалі. Використовуючи великі потенційні можливості картоплі до вегетативного розмноження, оздоровлені від вірусної та бактеріальної інфекції рослини прискорено розмножують як в умовах лабораторії з допомогою біотехнологічних методів, так і в закритому ґрунті і польових умовах. У первинному насінництві картоплі оздоровлений вихідний матеріал використовують у вигляді рослин in vitro, які вирощують у закритому ґрунті, отримуючи урожай міні-бульб, які потім висаджують у закритий ґрунт, та вже від них отримують насіннєві бульби, які ідуть на розмноження у полі. Через високу ціну оздоровленого насіннєвого матеріалу картоплі не завжди можна придбати його у достатній кількості, тому  доводиться розмножувати його самостійно. У процесі репродукування у структурі врожаю формується велика кількість міні-бульб (бульби картоплі з діаметром 10–35 мм), які зазвичай бракуються та не використовуються у подальшому насінництві. Нашими дослідженнями встановлено, що  висаджування міні-бульб у відкритий ґрунт дозволяє додатково отримати насіннєві бульби для подальшого розмноження.  Так, використання міні-бульб розміром 10–20 мм здатне додатково дати в польових умовах урожай від 80 до 280 тисяч штук насіннєвих бульб з гектара. За використання  садивного матеріалу міні-бульб розміром 20–30 мм одержують до 300 тисяч штук з гектара, а 30–35 мм – до 400 тисяч штук насіннєвих бульб з гектара.

Міні-бульби картоплі найкраще висаджувати на чорноземних, середньо- або легкосуглинкових, супіщаних ґрунтах. Непридатні важкосуглинкові і сильно ущільнені ґрунти,  перезволожені, з сильним засміченням пирієм та великою кількістю дротяників. Правильна передпосадкова обробка ґрунту напряму впливає на врожай міні-бульб картоплі. Тому ґрунт повинен мати дрібнокомкувату структуру, бути однорідним, добре утримувати вологу, але водночас запобігати перезволоженню.

Картопля добре реагує на внесення органічних добрив. Обов’язковою вимогою при цьому є рівномірність їх розподілу по поверхні поля та якомога швидше загортання їх у ґрунт.

Фосфорно-калійне мінеральне добриво під картоплю вносять під зяблеву оранку у дозах Р90К60 посадки розкидним способом або локально при садінні саджалками з туковисівним апаратом. Азотне добриво вносять локально при садінні у дозі N60.

Оптимальна температура для з’явлення сходів повинна бути не нижче 15°С (сходи з’являються через 15 діб). Оптимальна температура для росту та розвитку повинна бути близько 20°С. Перед садінням міні-бульби обов’язково необхідно обробити стимулюючими препаратами. Для цього здійснюють короткочасне занурення (1–2 с) у 0,1% розчину препарату Марс У або Байкал ЕМ 1.

Міні-бульби висаджують за схемою 70×25 см. Відразу після садіння необхідно організувати систему краплинного зрошення. Поливи здійснювати в період від сходів до початку бутонізації культури за передполивної вологості ґрунту 65–70% НВ, у період від початку бутонізації до завершення цвітіння – 80–85% НВ орієнтовною нормою 80 – 100 м3/га. 

Під час вегетації проводять боротьбу з бур’янами, розпушують міжряддя. Особливу увагу приділяють боротьбі з колорадським жуком. Для визначення часу боротьби з колорадськими жуками вираховують економічний поріг шкодочинності. Тобто якщо личинки є не менше, ніж на 5–10% кущів. 

Збирання картоплі починають, коли бадилля пожовтіє і почне підсихати. Збирання врожаю необхідно закінчити до того, як температура ґрунту знизиться до 6–8°С, оскільки бульби картоплі досить ніжні і від низьких температур швидко псуються.

Духін Є.О. кандидат с.-г. наук

Духіна Н.Г. кандидат с.-г. наук

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here