ГРУНТООБРОБНI МАШИНИ ДЛЯ ГРЯДОВОЇ ТЕХНОЛОГIЇ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧIВ

0
111363

На сьогодні овочі вирощують за інтенсивною, гребеневою та грядовою технологіями. Інтенсивна технологія застосовується на вирівняній поверхні поля. Для впровадження гребеневої та грядової технологій проводять профілювання поверхні поля, а саме нарізання гребенів та гряд.

На профільованій поверхні ґрунт менше ущільнюється опадами і перебуває в розпушеному стані протягом тривалого періоду – від садіння (сівби) до збирання, внаслідок чого створюються кращі умови для росту і розвитку овочевих рослин за рахунок покращення водно-повітряного та температурного режимів ґрунту.

Гребенева технологія представляє інтерес для районів з надмірним зволоженням, так як прокрашується відвід надлишкової вологи по борознах між гребенями. Проте, в засушливих умовах ґрунт в гребенях може пересушуватися під вплив високих температур повітря та вітру.

Грядова технологія вирощування овочів може застосовуватись у різних природно-кліматичних зонах вирощування овочів,  в засушливих і перезволожених умовах та на полях, які піддають періодичному (сезонному) перезволоженню і пересушуванню, внаслідок регулювання водного режиму в кореневому шарі ґрунту. В засушливих умовах з розпушеного шару зменшується випаровування вологи, а за умови випадання надмірної кількості опадів надлишкова волога з гряд виводиться в борозни між ними. Під час виконання технологічних операцій колеса тракторів і машин рухаються по борознах між грядами, що дозволяє збільшити якість і продуктивність роботи машино-тракторних агрегатів, зменшити пошкодження рослин рушіями технічних засобів.

В овочівничих господарствах застосовуються декілька видів грядової технології – традиційна, МАХІ-Вeet та грядово-стрічкова.

Традиційна грядова технологія передбачає вирощування овочевих культур на грядах шириною до 180 см. Технологія МАХІ-Вeet передбачає збільшення ширини гряди до 270 см, внаслідок чого збільшується корисна площа поля для вирощування овочів через зменшення кількості борозен та підвищується продуктивність роботи машино-тракторних агрегатів, адже за один прохід обробляється більша ширина поля і зменшуються затрати часу на виконання поворотів. Проте, для реалізації технології МАХІ-Вeet необхідно задіяли широкозахватні машини та високо потужні енергетичні засоби. У грядово-стрічковій технології овочі висаджують чи висівають в гряду стрічками з двох або трьох рядків.

Для реалізації грядової технології передусім необхідні машини, які б забезпечили формування гряди, якісну підготовку ґрунту, а саме його  дрібногрудкувату структуру на глибину коренемісткого шару овочевих культур та вирівняну поверхню гряди, а за необхідності і очищення його від твердих домішок і каміння.

Підготовка ґрунту та формування гряд зазвичай складається з двох етапів:

перший – глибоке полицеве або безполицеве розпушування та передпосівний обробіток ґрунту з використанням ґрунтообробних машин загального призначення (плугів або глибокорозпушувачів чи дисково-лапових комбінованих агрегатів, культиваторів, комбінованих агрегатів передпосівного обробітку ґрунту або веретикально- чи горизонтально-фрезерних машин);

другий – формування гряд за допомогою культиваторів-грядоутворювачів з активним проводом робочих органів або з пасивними робочими органами.

На засмічених камінням полях після основного обробітку ґрунту нарізають гряди та відділяють каміння за допомогою комплексу машин в складі  культиватора-грядоутворювача, обладнаного двополицевими підгортачами-борозноутворювачами та сепаратора ґрунту. Видалення каміння з коренемісткого шару ґрунту шляхом загортання їх у підкореневий горизонт можна виконувати фрезерними культиваторами-грядоутворювачами із спеціальними каміннявловлювальними пристроями. Мінімалізувати негативний вплив великого каміння на процеси росту і розвитку рослин можна також методом їх подрібнення на дрібні частинки за допомогою фрезерних культиваторів-грядоутворювачів, оснащених камінняподрібнювальними робочими органами.

Культиватори-грядоутворювачі складаються з ґрунтообробних та борозноутворювальних робочих органів. Вони можуть комплектуватися різними типами котків. На ринку представлені культиватори з пасивними та активними робочими ґрунтообробними органами.

Культиватори з пасивними робочими органами можуть застосовуватися на легких та середніх добре структурованих ґрунтах, де вони здатні забезпечити створення вирівняної поверхні поля та дрібногрудкуватий стан оброблюваного шару ґрунту. Культиватори з активним приводом робочих органів придатні для використання на всіх типах ґрунтів, в тому числі на важких та глеюватих.

Фірми ScanStone, George Moate, Grimme, Reekie, Struik, Standen engineering, Baselier та інші виготовляють культиватори-грядоутворювачі з пасивними робочими органами, які складаються із рами, гряділів, двополицевих підгортачів-борозноутворювачів, вирівнювачів поверхні гряди, маркерів, навісного механізму та гідросистеми (рис. 1).

Грядоутворювачі даного типу однотипні за конструкцією і різняться шириною захвату, кількістю борозноутворювачів тощо. Культиватори-грядоутворювачі можуть застосовуватися для формування гряди після основного та після передпосівного обробітку грунту на всіх типах ґрунтів в тому числі намічених камінням.

Гряділі борозноутворювачів кріпляться до рами за допомогою паралелограмного механізму. Щоб запобігти пошкоджень і поломок робочих органів в конструкціях машин, передбачено механічні (типу «зрізний болт»), гідравлічні, пневматичні запобіжні механізми. Широкозахватні грядоутворювачі обладнанні складною рамою та гідравлічним механізмом переведення з робочого в транспортне положення і навпаки.

Фірма Grimme комплектує грядоутворювачі  ВSF 6000 котками, які змонтовані на полицях борозноутворювачів (рис. 2). Під час виконання технологічного процесу котки ущільнюють стінки борозни, що  запобігає їхньому осипанню. Такі культиватори особливо ефективні під час нарізання гряд на полях із легкими сипучими ґрунтами.

Фірма STANDEN ENGINEERING LTD виготовляє культиватор-гребенеутворювач Tandem, обладнаний туковисівним пристроєм, який за один прохід культивує ґрунт, вносить і загортає мінеральні добрива та формує гряду (рис. 3). Культиватор-гребенеутворювач укомплектований долотоподібними лапами на пружинних стійках, борозноутворювачами, щілювачами, бункером для туків і туковисівною системою з механізмом приводу від приводного колеса.

Світові виробники Struik, Baselier, Cameron Hussey Engineering та інші також пропонують культиватори з пасивними робочими органами для нарізання гряд на легких і середніх ґрунтах та на полях, де попередньо проведено грунтообробіток. Такі культиватори-грядоутворювачі  комплектуються стрілчастими лапами, дисковими або лемішними борозноутворювачами та різними типами котків (рис. 4).

Для формування гряд фірма Cameron Hussey Engineering пропонує грядоутворювач з дисковими робочими органами моделі HD, яка складається з центральної та двох бокових секцій (рис. 5).

Бокові секції складаються з одного ряду, а центральна секція грядоутворювача укомплектована двома рядами секцій дискових робочих органів. Секція робочих органів складається з послідовно встановлених на гряділях сферичного зубового, сферичного та прямого диска (дискового ножа). Сферичний зубовий та сферичний диски змонтовані на основному гряді, а дисковий ніж кріплений до додаткового гряділя. Додатковий гряділь кріпиться до консолі основного гряділя.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here