Економічні вигоди в садівництві

0
11892

Незамінний продукт харчування. Значущість ефективного розвитку садівництва у аграрно-економічній системі ґрунтується на необхідності повноцінного і якісного продовольчого забезпечення населення плодами. А важливість їх споживання зумовлюється наявністю в них значної кількості вітамінів, без яких людина не може існувати, а також мінеральних елементів, що беруть участь у всіх процесах обміну речовин в організмі. Недостатня вітамінна забезпеченість організму є причиною поширення поліавітамінозів, які супроводжуються зниженням його захисних функцій, головними болями, втомою, подразливістю, погіршенням уваги і врешті зниженням працездатності людини. Ще у 30-ті роки минулого століття (за матеріалами П.Г. Шитта) плоди почали оцінювати не як додатковий побічний продукт, делікатес чи предмет споживання привілейованих класів буржуазного суспільства, а як важливу складову у раціоні харчування людини. І саме тоді практично вперше зайшла мова про встановлення норм споживання відповідно до кількості необхідних протеїнів, калорій та вітамінів на особу в день чи рік.

Потреба та нестача. Загальна пропозиція на ринку плодів формується за рахунок власного виробництва та значної частки імпортних поставок. Так у 2017 р. частка останніх становила 26,3 %, або 640 тис. т. Наразі імпорт плодів складається переважно з продукції об’єктивно необхідного ввозу – цитрусових та бананів. Вони в загальному імпорті плодоягідної продукції в 2017 р. займали 78,8 %, або 504 тис. т. Слід зазначити, що вітчизняне виробництво на 56,1 % (1076 тис. т) формується з яблук. Нами встановлені потреби в плодах на 2018 р. та нестача для оптимального забезпечення споживачів відповідно до норм споживання.

Загальна потреба у плодах встановлювалася із врахуванням усіх напрямів їх використання (табл. 1). Тобто внутрішні потреби, які включають необхідний обсяг продукції для споживання у свіжому вигляді та для спрямування на переробку і експортні поставки. Зауважимо, що визначені потреби плодів на 2018 р. перевищують фонд їх споживання 2017 р. (2087 тис. т) в 1,8 разу, незважаючи на скорочення чисельності населення в країні, що свідчить про значну нестачу пропозиції.

  1. Загальні потреби у плодах у 2018 р., тис. т

Продукція

Норма спожи-вання, кг на особу в рік

Потреби, тис. т

всього

з них

в т.ч. на переро-бку

сільсько-го населення

міського населе-ння

експорт

Плоди в т.ч.:

75

3850

972

2194

684

228

– зерняткові

57,5

2951

745

1682

524

175

– кісточкові

16

821

207

468

146

49

– горіхи

1,5

77

19

44

14

5

Цитрусові плоди та банани

3

127

39

88

9

 

У 2017 р. рівень споживання плодів в Україні на особу становив 49,4 кг, або 65,9 % від раціональної норми (78 кг), у т. ч. зерняткових – 28,2, кісточкових – 11,1, горіхів – 0,5 кг (рис. 1). Попит на цитрусові плоди та банани становив 11,7 кг на особу на рік при нормі 3–5 кг. Залишається низьким споживання переробленої плодової продукції у перерахунку на свіжу – 3,7 кг на особу на рік при нормі 5 кг. Зауважимо, що в Україні міські жителі споживають плодів у 2 рази більше, ніж сільські, а саме до 55 кг. Ці показники свідчать про незадоволення потреб населення. Наразі нестача в споживанні плодів становить 25,6 кг на особу на рік. Вважаємо, що слід порушувати питання про перегляд норм споживання на імпортовану продукцію в бік збільшення у зв’язку із тим, що вони були встановлені ще в 70-х роках минулого століття, задовго до того, як відбулися зміни у зовнішньоторговельній діяльності та значно підвищився попит.

Вартісна оцінка місткості ринку. Місткість внутрішнього ринку за методикою КМУ визначається як добуток споживання певного продукту та середньорічної чисельності населення. Однак ми вважаємо, що таким чином розраховується показник «фонд споживання», який включає всю продукцію, спожиту населенням, тоді як «місткість ринку» має показувати лише фактично реалізовану продукцію на ринку, в тому числі й за рахунок імпорту. Тобто показники «фонд споживання» та «місткість» слід розмежовувати, адже на ринку реалізується не вся вирощена продукція. Наприклад, вирощені господарствами населення плоди на 65–70% використовується для внутрішньогосподарських потреб. Таким чином, встановлена вартість товарної пропозиції вітчизняних плодів у 2017 р. складала до 9 млрд грн., а імпортованих – 10,5. Причому вартість імпортованих плодів, які мають високий потенціал вирощування в Україні, (зерняткові, кісточкові) становила 1,2 млрд грн (11,5 %), а цитрусових та бананів – 8,3 (79,1 %).

Прогноз. За нашими підрахунками, вартість місткості ринку вітчизняних плодів у 2018 р. може скласти до 10,3 млрд. грн., а імпортованих  – до 13,0 млрд. грн. Причому вартість останніх на 85 % формуватиметься за рахунок плодів об’єктивно необхідного імпорту. Отже, державна підтримка розвитку галузі садівництва та розширення промислового виробництва плодів у перспективі може стати надійним джерелом додаткового залучення коштів до державного бюджету.

 

Сало Інна Анатоліївна, доктор економічних наук, вчений секретар

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here