Сучасні тенденції розвитку садівництва

0
111555

У 2018 р. рівень виробництва плодів і ягід в Україні склав 2,6 млн т, що менше за 1990 р. (базовий для порівняння) на 12,9 %, але більше за попередній рік на 25,4 % (табл.).

Показники виробництва плодів та ягід в Україні

Роки

Площі,

тис. га

Виробництво, тис. т

Урожайність, т з 1 га

1990

851

2902

4,3

2000

425

1453

3,8

2010

255

1747

7,8

2015

235

2153

10,5

2017

226

2048

10,3

2018

228

2571

12,8

2018 у % до 1990

26,8

88,6

297,7

Збільшення виробництва плодів і ягід у 2018 р. досягнуто за рахунок рекордного урожаю яблук – 1,5 млн т (у сільськогосподарських підприємствах 0,5 млн т та в господарствах населення 1,0 млн т), що в 1,4 раза більше за 2017 р. Так, через сприятливі природно-кліматичні умови в 2018 р. урожайність яблук у всіх категоріях господарств становила 16,0 т /га, що більше за попередній рік на 35,7 %.

Слід відзначити, що в садівництві показник урожайності в динаміці формувався практично (до 2017 р.) за рахунок господарств населення – 10-12 т /га, тоді як його рівень в сільськогосподарських підприємствах становив 5–7 т /га.

Серед регіонів України лідерами з виробництва плодів і ягід у 2018 р. були Вінницька, Чернівецька, Хмельницька, Закарпатська і Полтавська області. Разом їх валовий збір склав 1,1 млн т, а це майже 45 % їх загального виробництва. Слід зауважити, що господарства населення як форма господарювання займають важливе місце в системі аграрної економіки України. У 2018 р. вони виробили 77,9 % плодів та 89,0 % ягід.

Споживання. У споживчому кошику українців, попри корисність і важливість плодів та ягід у здоровому раціоні харчування, вони займають практично останнє місце за рівнем відповідності фактичного споживання раціональній (90 кг) та мінімальній (68 кг) нормі. Попит на ці продукти в Україні задовольняється відповідно на 58,7 % і 77,6 %.

Встановлена потреба у плодах і ягодах вітчизняного виробництва для раціонального забезпечення населення України склала 3,5 млн т. Тобто існує необхідність додаткового формування загальної пропозиції вітчизняних плодів і ягід обсягом до 1,5 млн т.

Вже традиційно основною причиною низького рівня споживання відносно встановлених норм крім  культури споживання, національних традицій чи зарубіжного впливу в першу чергу вважаємо недостатній платоспроможний попит населення. Так, середній рівень заробітної плати (175 дол.) в Україні суттєво нижчий, ніж у інших країнах світу – в 1,5 раза, ніж у Молдові, у 2,0  –  ніж в Еквадорі, в 8,8  –  ніж у Польщі, в 16,1  – ніж у Німеччині  і  в 20,4  –  ніж у США.

Ціни. Розглянемо помісячну динаміку цін на плоди і ягоди. Найвищі ціни за всіма каналами реалізації сільськогосподарськими підприємствами у 2018 р. спостерігаються протягом січня – серпня. З вересня, з розширенням пропозиції яблук на ринку, ціни знизилися (рис. 1).

Рис. 1. Помісячні ціни реалізації плодових та ягідних сільськогосподарськими підприємствами, грн /т

За досліджуваний період 2014 – 2018 рр. ціни на плоди і ягоди зросли в 2017 р. порівняно з 2014 р. в 3,6 разу (рис. 2). В 2018 р. порівняно з попереднім роком ціни знизились в 1,7 раза, що пояснюється збільшенням ринкової пропозиції яблук.

Рис. 2. Річна динаміка цін реалізації на плоди і ягоди, грн /т

Зовнішня торгівля. Слід зазначити, що застосування режиму Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС сприяє змінам в нашій країні у правовому та адміністративному режимі експорту вітчизняної продукції рослинництва на ринок країн ЄС в рамках положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка набрала чинності в повному обсязі з 1 вересня 2017 р.

Вартість експорту плодів країнам ЄС в 2018 р. склала 152,9 мільйона доларів, що на 10 % більше, ніж у 2017 р., і становить 4 % загальної вартості вивезених продуктів рослинного походження. Вартість імпортних поставок в Україну в 2018 р. навпаки знизилася на 22 % порівняно з попереднім роком і була нижчою за вартість експорту в 2 рази (склала 75,3 млн дол.). Це пояснюється перенасиченням європейського ринку яблуками в 2018 р.

З огляду на приєднання України до Програми ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (2014 – 2020)» ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств буде суттєво залежати від того, наскільки швидко вони адаптуються до умов ведення бізнесу з країнами ЄС. Адже вітчизняний товаровиробник на досить захищеному європейському ринку повинен мати конкурентні переваги продукції не лише за якістю, а й за ціною.

В 2018 р. експорт плодів склав 88,4 тис. т, що в 1,7 раза більше за 2014 р. та в 1,3 за попередній рік. Експортні поставки плодів формуються переважно господарствами населення, які є основними виробниками волоських горіхів (у 2018 р. 99,0 %, або 125,9 тис. т). Їх експорт у загальній структурі становив 46,4 % (41,0 тис. т). Посередники закуповують волоські горіхи і формують партії для експорту, як правило, у вигляді сировини для подальшої переробки. Основною причиною розширення вивозу плодів у 2018 р. є значний урожай яблук в країні. Їх експортні поставки зросли в 1,8 раза – до 42,4 тис. т.

Вартість експортних поставок плодів у 2018 р. становила 3,9 млрд грн, в т. ч. волоських горіхів – 82 % (3,2 млн грн). Це в 3,5 раза більше, ніж у 2014 р., що свідчить про прогрес інфляційно-девальваційних процесів (курс долара США по відношенню до гривні у 2014 р. складав 11,88 грн, а вже в 2018 р. – 27,20, що в 2,3 раза більше). Відтак, ціна на волоські горіхи зросла у 2018 р. порівняно з 2014 в 2,3 раза і становила 77,7 грн /кг (2,8 дол.).

У 2018 р. 46 % (19,4 тис. т) яблук реалізовано в Білорусь. Волоські горіхи постачали переважно у Францію, Грецію, Ірак, Туреччину, Азербайджан – 58,0 % (23,8 тис. т). Частка країн ЄС у вартості експорту за товарною групою 08 – їстівні плоди та горіхи  –  становила до 33,4 %.

Імпортні поставки плодів в Україну в 2018 р. (686 тис. т) розширилися порівняно з попереднім роком лише на 7,2 % та скоротилися в 1,3 раза порівняно з 2012–2013 рр. Таке зменшення обсягів ввезення відбулося переважно за рахунок цитрусових плодів та бананів. Так, об’єктивно необхідний імпорт (цитрусові, банани, фініки, ананаси) в 2018 р. становив 608 тис. т, а це 85,9 % загального імпорту плодів. Його вартість склала 10,5 млрд грн, або 80,2 % вартості всіх імпортних поставок. Однак слід відзначити, що в 2018 р. об’єктивно необхідний імпорт зменшився порівняно з 2012 р. в 1,2 раза, тоді як вартість поставок збільшилася майже в 2 рази.

Основними постачальниками імпортованих плодів на внутрішній ринок в останні роки були переважно країни Європи та Азії. Частка вартості плодової продукції з країн ЄС на внутрішній ринок України склала 7,2 %.

Державна підтримка. Чітко проглядається необхідність державного регулювання та підтримки різних кон’юнктурних процесів на вітчизняному продовольчому ринку. У 2018 р. державна підтримка галузі садівництва за програмою 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» склала 395 млн грн, в т. ч. за двома напрямами: компенсація витрат з придбання садивного матеріалу – 261 та будівництво холодильників – 131 млн грн. Профінансовано 171 підприємство, причому п’ять з них за обома напрямами. Спостерігається суттєва варіація у фінансуванні регіонів (рис. 3).

Рис. 3.  Структура регіонального розподілу державної фінансової підтримки у 2018 р., %

Найбільше коштів сконцентровано в семи областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Київській, Львівській, Хмельницькій, Чернівецькій – 70,7 % (279,1 млн грн). В середньому на одне підприємство за першим напрямом фінансування припадало 2,3 млн грн, тоді як за другим в 6,3 раза більше – 14,5 млн грн. Підприємства, які фінансувалися за обома напрямами (5 одиниць) отримали більше, ніж по 16 млн грн. Тобто у 9 підприємств із 171 сконцентровано 35 % загальної суми фінансової підтримки садівницьких підприємств. Це свідчить про необхідність перегляду та удосконалення на державному рівні механізму розподілу коштів як за регіонами, так і між окремими товаровиробниками. Відзначимо, що на 2019 р. у державному бюджеті передбачена фінансова підтримка садівницьких підприємств у розмірі 400,0 млн грн.

Інна Анатоліївна Сало, доктор економічних наук, заступник завідувача відділу науково-організаційної роботи, Український інститут експертизи сортів рослин

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here