Передпосівна обробка насіння овочевих культур

0
111611

Інтенсивні технології вирощування овочевих культур неможливо уявити без чітко збалансованої системи удобрення, яка включає передпосівну обробку насіння і підживлення макро- та мікроелементами, біологічно активними речовинами у відповідальні періоди їх росту і розвитку. Передпосівна обробка насіння одночасно з протруюванням є одним з найбільш ефективних способів використання мікроелементів та біологічно активних речовин. Однак у порівнянні з польовими культурами є ряд принципово важливих відмінностей. Перша – насіння від провідних компаній готується на насіннєвих заводах і відповідно вже підготовлене до посіву. Друга – норми висіву насіння овочевих  істотно нижчі за норми висіву польових культур, а тому при підготовці невеликої партії насіння іноді доводиться цю операцію виконувати вручну, що вимагає і точності дозування препаратів, і рівномірності розподілу на насінні. Третя – частина культур вирощується розсадним способом на спеціально підготовлених грунтосумішах, і у цьому випадку добривами краще обробити корені перед висаджуванням, а потім провести підживлення по листку.

Для культур, які вирощують прямим висівом, передпосівна обробка насіння принципово не відрізняється від підготовки насіння польових культур. Різниця лише в кількості насіннєвого матеріалу.

Чому це необхідно робити?

Сама по собі насінина є досконалим утворенням. У ній у збалансованому співвідношенні є практично все необхідне, щоб забезпечити молоду рослину від проростання до переходу на живлення від власної кореневої системи. Проростання насінини у грунті починається з поглинання нею вологи. Встановлено, що надходження вологи у насіння підвищується при його попередній обробці макро- і мікроелементами, адже відомо, що це сприяє активації ферментів у насінні. Більш інтенсивне поглинання вологи та активація ферментів у обробленому насінні, у свою чергу,  сприяють підвищенню  енергії проростання, що веде до підвищення польової  схожості. Наявність поблизу насінини доступних форм елементів живлення та біологічно активних речовин прискорює ріст кореневої системи та надземної частини рослин.

Друга причина, чому бажано обробляти насіння, полягає в тому, що дослідженнями встановлено певну негативну дію протруйника. Протруйники насіння забезпечують ефективний захист рослин від цілої низки хвороб, але при цьому здатні негативно впливати на такий показник, як енергія проростання та, відповідно, призводять до зниження польової схожості насіння. Особливо це помітно в зонах недостатнього чи нестійкого зволоження.

Третя причина  – сучасні високопродуктивні сорти та гібриди для реалізації закладеного в них потенціалу вимагають оптимального забезпечення елементами мінерального живлення практично відразу після проростання насіння. Науковими дослідженнями встановлено, що на етапі проростання  сходи рослини потребують посиленого живлення фосфором, марганцем та цинком. Загальновідомо, що фосфор сприяє інтенсивному формуванню кореневої системи, яка забезпечує рослину всім необхідним і таким чином посилює ріст та розвиток надземної частини Це пов’язано з роботою ферментного комплексу молодої рослини, зокрема ферментами, що відповідають за вивільнення поживи з запасних речовин насіння та синтезу фітогормонів ауксинової групи. Цьому сприяє достатній рівень  живлення цинком. За покращення засвоєння різних форм азоту залежно від  температурних умов відповідає марганець. В недалекому минулому мікроелементи у формі солей, переважно сульфатів,  рекомендували для передпосівної обробки насіння. За пару останніх десятиліть ситуація кардинально змінилася. На даний час зареєстровано і рекомендується до застосування велика кількість зарубіжних та вітчизняних композицій. Перед агрономом постає непросте завдання: як не помилитись із вибором та отримати очікувані результати?

Навіть побіжний аналіз композицій для передпосівної обробки насіння показує, що вони мають кардинальні відмінності як за переліком складників, так і за їх вмістом у літрі чи кілограмі добрива, формах знаходження елементів живлення, від чого залежить доступність та ефективність.  На що необхідно звертати увагу. Для культур, які рано висіваються і можуть потрапити під дію низьких температур грунту – нижче + 10 0С – перевагу мають спеціальні добрива з вмістом  фосфору у формі фосфіту, з мікроелементами цинк і марганець у формі хелатів. Для всіх інших випадків підійдуть комплексні добрива з макро- і мікроелементами та біологічно активними речовинами. Для посушливих умов і за відсутністю зрошення для прискорення росту кореневої системи краще всього для передпосівної обробки насіння підійдуть композиції з фосфором у формі фосфіту та фітогормонами, які сприяють швидкому росту рослини.

Біологічно активні речовини (БАР), утому числі фітогормони — регулятори (стимулятори) росту і розвитку рослин (РРР) — у сучасних умовах набувають все більшого значення. Фітогормони (від грец. phyton — рослина і гормони) — органічні сполуки різної хімічної природи – проявляють регуляторний вплив на процеси онтогенезу, регулюють ріст та розвиток рослин, синтезуються самими рослинами, однак додаткове застосування  їх у рослинництві  забезпечує отримання результатів, яких не можна досягнути іншими способами. Підживлення рослин композиціями з вмістом фітогормонів дає можливість повніше реалізувати генетичний потенціал культур, підвищити стійкість до дії стресових факторів біотичної та абіотичної природи, підвищити врожай та покращити його якість.

Ауксини

Вважається, що дія фітогормонів цієї групи найбільш вивчена. Основними напрямки дії ауксинів, які були відкриті під час дослідження, є ріст клітин розтягом і тропізм у рослин. Пізніше доведено, що їхні функції набагато ширші та, по суті, впливають  на усі процеси життєдіяльності  рослинного організму. Ауксини відповідають  за координацію процесів морфогенезу, рухової та функціональної активності рослин. У спільному  впливі разом із цитокінінами вони  необхідні для індукції поділу клітин, перш за все — для ініціації реплікації ДНК.

Цитокініни

Цитокініни впливають на ряд фізіолого-біохімічних процесів, зокрема, стимулюють синтез білків і нуклеїнових кислот, активізують поділ клітин, посилюють інтенсивність фотосинтезу. Внаслідок чого відбувається прискорення транспортних процесів у мембранах, що посилює швидкість  надходження елементів живлення у клітини рослин та посилює стійкість до дії несприятливих екологічних факторів. Цитокініни містяться в рослинах в малих кількостях, тому їх можна ідентифікували тільки за допомогою методу масспектрометрії. Виходячи з описаних властивостей, за допомогою додаткового надходження цитокінінів в рослину існує можливість:

  • регулювати ріст і органогенез органів;
  • знімати апікальне домінування, сприяючи росту бічних пагонів;
  • затримувати процеси старіння;
  • підвищувати стійкість рослин до несприятливих умов довкілля.

Не менш важливим для досягнення успіху є дотримання порядку приготування суміші препаратів для передпосівної обробки насіння та витрат робочого розчину на одиницю ваги насіння з урахуванням біологічних особливостей культур.

Порядок приготування робочого розчину і обробки насіння спільно з протруюванням:

1) Готують необхідну кількість спеціальних добрив;

2) Готують необхідну кількість протруйника;

3) Готують необхідну кількість води з розрахунку, щоб загальний об’єм робочого розчину (добрив + протруйник + вода) дорівнював рекомендованій витраті рідини для обробки 1 т (1ц ,1кг)насіння;

Перед змішуванням рекомендується перевірити препарати на сумісність. Для цього необхідно приготувати невелику кількість робочого розчину (10 мл спеціальних добрив розвести водою до 90 мл, додати протруйник в кількості, що відповідає 90 мл розчину, перемішати). Суміш не повинна давати осаду. Допускається помутніння розчину. Готовий до роботи розчин заливається в ємність механізованого протруювача.

При виконанні передпосівної обробки насіння необхідно дотримуватись інструкцій та порядку проведення робіт, захисту персоналу та навколишнього середовища з урахуванням технічних можливостей і наявного обладнання.

О.В. Ступенко, канд. с.- г. н., агроном- консультант

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here