Вплив мульчуючих матеріалів на врожайність чорної смородини

0
111240

Згідно статистичних даних, у 2019 році світове виробництво смородини зосереджене у Польщі, Франції, Україні, Німеччині, Росії, Китаї, Канаді та США. В Україні її вирощують майже у кожній області, але найбільші площі насаджень розміщені у сприятливих для смородини ґрунтово-кліматичних зонах – Поліссі та Лісостепу. Світове виробництво ягід смородини налічує близько 570 тис. тонн, сортимент даної культури у світі – більше 800 сортів. До Державного реєстру сортів рослин, придатних для розповсюдження в Україні на 2016 рік, включено 31 сорти смородини чорної.

Збільшення площ під смородиною у нашій країні створює умови для використання даної культури як для десертних цілей, так і для переробки. Інтенсивний шлях розвитку ягідництва передбачає постійне удосконалення даного сортименту і впровадження нових сортів інтенсивного типу, направлених на утворення гібридного фонду універсального  та десертного призначення з високою врожайністю (не менше 12 т/га), великою масою плоду (понад 1,4 г), високим вмістом вітаміну С (понад 200 мг/100 г), придатних для механізованого  збирання, а також стійких до основних хвороб.

Важливо звернути увагу на те, що сьогодні за інтенсивних технологій вирощування ягідників використовують гербіциди. Але основний недолік препаратів полягає у тому, що необхідність у них залежить від ґрунтово-кліматичних умов зон, погодних умов зон, чисельності і стану популяцій бур’янів. У вирішенні проблеми актуальним є використання ефективних екологічно чистих і нешкідливих для людей методів захисту від бур’янів, зокрема, мульчування грунту.

Мульчування одночасно удобрює і подрібнює грунт, запобігає росту бур’янів. Мульчуючий матеріал, яким покривають грунт, зберігає вологу за рахунок зменшення показників температури, сприяє збільшенню доступу поживних речовин грунту, зниженню випаровування вологи, захисту грунту від ерозії. Існує два види мульчі – неорганічна (поліетиленова плівка, рубероїд і т.д.) і органічна (солома, компост, тирса, хвоя, щепа, листя   культур  і т.д.)

Останнім часом спостерігаємо підвищення середньої температури повітря, зими стають безсніжними, що негативно впливає на забезпечення рослин достатньою кількістю вологи.

Максимальна кількість опадів, що випадає за вегетаційний період у правобережній частині Західного Лісостепу, складає 376 мм (середнє за багаторічними даними). Висока температура і низька відносна вологість повітря літніх місяців негативно впливають на плодоношення смородини чорної, викликаючи при цьому опадання зав’язі та ягід. Високої продуктивності цієї культури можна досягти лише за використання високоврожайних, високостійких проти хвороб і шкідників сортів та інтенсивних технологій вирощування, зокрема із застосуванням мульчування ґрунту. У Інституті помології ім. Л.П. Симиренка НААН були проведені дослідження з вивчення впливу сумісного застосування мульчування та зрошення у прикущових смугах на ріст та продуктивність сортів смородини чорної в умовах правобережної частини Західного Лісостепу України.   

У результаті досліджень  встановлено, що використання мульчуючих матеріалів у насадженнях смородини, де відсутнє зрошення, сприяє підвищенню урожайності сортів на 0,9–4,2 т/га (табл. 1). Кращими мульчуючими матеріалами є агроволокно і солома, використання яких підвищує врожайність сортів на 2,4–4,2 т/га. Використання краплинного зрошення у насадженнях смородини чорної забезпечує збільшення урожайності досліджуваних сортів на 2,9–3,9 т/га залежно від біологічних особливостей сорту. Найвищу продуктивність насаджень смородини чорної забезпечує сумісне використання  краплинного зрошення та мульчуючих матеріалів. При застосуванні цих елементів технології вирощування урожайність досліджуваних сортів підвищується на 3,8–8,0 т/га. Кращими мульчуючими матеріалами є агроволокно і солома.

Таблиця 1. Урожайність сортів смородини чорної залежно від використання мульчуючих матеріалів та зрошення (у середньому за 20112015 рр.)

Варіанти досліду

Урожайність,

т/га

Приріст до контролю

Урожайність,

т/га

Приріст до контролю

без зрошення

на зрошенні

Пам’ять Правику (контроль)

Чорний пар (к)

5,6

8,5

Агроволокно

8,9

3,3

12,2

3,7

Плівка

6,9

1,3

10,2

1,7

Тирса

7,1

1,5

10,4

1,9

Солома

8,2

2,6

10,7

2,2

Хвоя

7,5

1,9

10,1

1,6

Муза

Чорний пар (к)

6,2

10,1

Агроволокно

10,4

4,2

13,7

3,6

Плівка

7,1

0,9

10,4

0,3

Тирса

8,0

1,8

11,0

0,9

Солома

9,2

3,0

13,3

3,2

Хвоя

7,8

1,6

11,0

0,9

Мелодія

Чорний пар (к)

6,0

9,7

Агроволокно

9,6

3,6

14,0

4,3

Плівка

7,1

1,1

10,6

0,9

Тирса

7,9

1,9

10,8

1,1

Солома

8,7

2,7

12,5

2,8

Хвоя

8,1

2,1

10,6

0,9

№1060 (Пегас)

Чорний пар (к)

5,2

8,2

Агроволокно

8,2

3,0

11,2

3,0

Плівка

6,1

0,9

9,1

0,9

Тирса

7,2

2,0

9,0

0,8

Солома

7,6

2,4

10,4

2,2

Хвоя

6,5

1,3

9,2

1,0

Результати наших досліджень свідчать, що незалежно від режимів зволоження ґрунту урожайність насаджень смородини чорної на 58,6–69,8 % визначається мульчуючими матеріалами. Вплив чинника сорту на урожайність без зрошення становить 10,3, на зрошенні – 12,3%. Роль взаємодії чинників «мульчуючий матеріал – сорт» коливається у межах 5,9– 10,0 %. За відсутності зрошення зростає вплив інших чинників до 25,2 %,  що є суттєвим, тоді як за наявності  вони не перевищують 7,9%.

Одним із показників, що визначає якість урожаю, є средняя маса ягід. Великі ягоди легше і швидше збираються, мають привабливий зовнішній вигляд і користується широкою популярністю у споживачів. Сумісне використання зрошення і мульчуючих матеріалів забезпечує збільшення середньої маси ягід у досліджуваних сортів на 8,3–33,3% порівняно із варіантом «чорний пар із зрошенням». Щільність шкірочки ягід при використанні мульчування без зрошення була у межах від 259 г до 347 г, а дегустаційна оцінка ягід смородини чорної залежно від впливу мульчуючих матеріалів за період досліджень змінювалася у межах від  7,3 до 8,5 бала, при використанні зрошення щільність шкірочки у ягід смородини знаходилась у межах від 240 до 315 г, дегустаційна оцінка ягід смородини при вирощуванні на зрошенні становила від 7,0 бала (у елітної гібридної форми № 1060 (Пегас) у контрольному варіанті «чорний пар» до 8,3 бала (у сорту Мелодія у варіантах при мульчуванні агроволокном та соломою).

Є.П. ПОСТОЛЕНКО, кандидат сільськогосподарських наук ,

Л.В. ПОСТОЛЕНКО, кандидат сільськогосподарських наук  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here