Найкращі ранні сорти суниці садової

0
116376

Як в Україні, так і у багатьох країнах світу суниця є найпоширенішою ягідною культурою. Лідерами в її вирощуванні, згідно статистичних даних ФАО, є США, Німеччина, Китай, Іспанія, Італія і Польща. Голландський банк «Radobank» у квітні 2016 р. провів цікаве дослідження виробництва ягід у Європі та виявив, що суниця садова і дотепер є найбільш популярною ягідною культурою. У 2015 році 75 % ринку ягід займала суниця, 9 % – малина, 8 % – лохина і ще 8% – інші ягідні. Суницю в основному вирощують у відкритому грунті, але дедалі популярнішим стає її вирощування під накриттям. Найскладніше для виробників ягідної продукції обрати нові сорти з більш високими смаковими та виробничими якостями, а також вирішити, яким чином забезпечувати надходження продукції протягом усього року.

               Що  та як вивчали

Українські та зарубіжні  сорти і елітні форми (ЕФ) суниці садової  вивчали за методикою первинного сортовивчення і державного сортовипробування у ягідниках,  висаджених у 2012 році у неконтрольованих польових  умовах північної частини Лісостепу, а саме в Інституті садівництва НААН (м. Київ). Технології вирощування –  однорядна загущена посадка, відстань між рядами – 0,8, між рослинами в ряду – 0,2 м,  близько 55 тисяч кущів на 1 гектарі. Кількість облікових рослин на ділянці – 50, повторень – 3–4. Використано трирічний цикл експлуатації ягідника: перший рік – для наростання кущів рослин, а другий і третій – збирання ягід  і обліки даних. Згідно  «Методики проведення експертизи сортів на відмітність, однорідність та стабільність (ВОС)», розподіл сортозразків за строками дозрівання проводився з дати, коли у 50 % рослин уже були достиглі ягоди.  Для порівняння  як стандартні взято два сорти української селекції: Розана київська – сорт відносно новий, але набуває поширення завдяки надраннім строкам дозрівання смачних і щільних ягід, і вже досить давня Русанівка,  неперевершена за пристосованістю  до несприятливих умов навколишнього середовища (зимо- та посухостійкості) та врожайністю, що підтверджується вже протягом двох десятиліть.

Якщо ж врахувати, що суниця має мінімум трирічний цикл використання, то несприятливі умови уже на однорічних рослинах спричиняли незадовільне плодоношення на другий рік. З господарської точки зору найбільш врожайними виявлялись середньостиглі та середньопізні сорти суниці. На відміну від ранніх (з  початком достигання ягід наприкінці травня – початку червня)  середньостиглі мали початок достигання у першій п’ятиденці червня.

В умовах відкритого грунту, а саме у полі, вплив посухи на рослини суниці як трав’янистої культури  ставав очевидним у квітні та травні у 6 із 12 років. І найбільш критичними були умови  2009, 2015 та 2017 рр. Хоча за середніми даними рівень продуктивності у 2006–2009 рр. був досить високим завдяки наявній можливості внесення значних доз органічних добрив та ранньоосінній посадці.

Результати обліків та спостережень

За умови комерційного виробництва вкрай необхідно мати досить високий показник урожайності, але його величина не повинна знижувати якісні та споживчі властивості ягід і вміст у них корисних сполук. Однак тут притаманна і певна специфіка: врожай ми збираємо із різновікових рослин (першого, другого та третього років плодоношення), тому закономірним є коливання не тільки врожайності, але й, особливо, величини ягід. Щоб отримати об’єктивні результати, оцінку проводили за середніми даними за 5 врожаїв на різновікових рослинах.

 На ділянках  Інституту садівництва НААН після посушливої осені 2013 року і безморозної зими рослини суниці навесні 2014 р. почали вегетацію ослабленими, але сприятливий весняний режим вологості (надрясні дощі у квітні, травні та першій половині червня) сприяли повноцінному цвітінню,  формуванню зав’язі та високого врожаю.

Умови  2015 року теж були екстремальні, однак іншого характеру. Після сухої осені 2014 р. і малосніжної та безморозної зими рослини суниці навесні теж почали вегетацію ослабленими, а  вкрай не достатня вологість, відсутність дощів із травня по 22 червня не сприяли повноцінному  формуванню зав’язі та високого врожаю. Тому фактична врожайність 2015  року була у межах 50–60% від біологічно можливої та значно нижчою, ніж у досить вологому ягідному сезоні 2014 р. Поряд із тим за таких умов мав  місце й позитив було відсутнє ураження листового апарату хворобами – плямистостями листя, а також сірою гниллю ягід  практично до завершення достигання.

Початок цвітіння ранніх сортів за умов північної частини Лісостепу припадає, як правило, на   перші числа травня (табл. 1), що часто збігається з останніми весняними заморозками  (до мінус 2–3º С) що, у свою чергу, вдаряє по перших квітках і спричиняє  їх пошкодження різного ступеня, тобто фактор ризику  у неконтрольованих умовах для ранніх сортів присутній постійно. Для формування перших ягід їм достатньо близько 25–27 днів, і плодоношення починається  в останніх числах травня.

Сама ж тривалість дозрівання чітко корелювала з кліматичними умовами. У надмірно дощову та помірно теплу весну 2014 року ягоди достигали довго – до 8–12 днів, їх збирання, як правило, проходило з інтервалом у два дні, а сама маса плоду була типовою для сорту. Однак надмірні дощі сприяли масовому розвитку та накопиченню бурої та білої плямистості листя, а  також розвитку сірої плодової гнилі. Правда, їх істотна шкідливість саме на ранніх сортах була малопомітною, а найбільш відчутною виявилася на середньостиглих.   З іншого боку, екстремально сухі та спекотні умови травня і червня 2015 р. не тільки скоротили період дозрівання ягід до 6–7 днів, а й  не дали можливості набути ними типової середньої маси, а то й спричиняли термічний опік їх поверхні.

У результаті порівняльної оцінки у трійку кращих за врожайністю надранніх і ранніх сортів та елітних форм суниці у надміру вологому 2014 році включено  українські Веселку та Розану київську та англійську Крістіне  (15,9 ; 15,6 і 12,3 т/га), але за показниками  маси і товарності плодів – Крістіне, ЕФ 04-3-16 і 04-4-18 ( 16,5; 15,4 і 15,3 грама відповідно)  (табл. 1).

1.Основні фенофази надранніх і ранніх сортів та елітних форм суниці садової у контрастні за умовами зволоження вегетаційні періоди – надмірно вологому 2014 та посушливому 2015 рр. (ягідник осінньої (2012 рік) посадки зеленою розсадою)

Сорт,

елітна форма

Початок цвітіння,

 травень

Початок достигання,

 травень–червень

Тривалість достигання,  діб

2014

2015

серед.

2014

2015

серед.

2014

2015

серед.

Розана

київська /ст./

3.05

10.05

6.05

28.05

3.06

31.05

8

6

7

Русанівка /ст./

4.05

9.05

6.05

29.05

1.06

30.05

8

6

7

04-3-16

8.05

14.05

9.05

2.06

8.06

5.06

8

6

7

Веселка

8.05

12.05

10.05

30.05

3.06

1.06

12

8

10

04-4-18

6.05

10.05

8.05

30.05

3.06

1.06

11

8

10

Крістіне   

9.05

12.05

10.05

31.05

5.06

3.06

12

6

9

Клері

7.05

12.05

10.05

1.06

6.06

3.06

12

8

10

Алба*

11.05

15.05

13.05

 2.06

4.06

3.06

12

8

10

 

*Сорт Алба наведено для порівняння, за умов Київщини він є середньостиглим.

Трійку  ж кращих за врожайністю у посушливому 2015 році серед сортозразків, що вивчалися, склали Русанівка, ЕФ 04-3-16 та 04-4-18 (17,4; 15,6 і 11,5 т/га), а за масою і товарністю ягід – Крістіне, ЕФ 04-3-16 і 04-4-18 (табл. 1). Продуктивність же переважної  більшості сортозразків  у цьому році при вирощуванні без постійного зрошування була значно нижчою – менше 10 т/га.

У цілому ж за узагальненими даними  2014–2015 років, жоден із досліджуваних зарубіжних сортів не достигав так рано, як українські  Розана київська та Ольвія.   Ягоди американського Хонейо починали дозрівати на 3–4 дні пізніше.

  Особливо рекламований як ранній італійський сорт Алба, за нашими даними, в умовах Київщини виявився насправді середньостиглим, оскільки фенофази мають «відрив» від решти сортів (табл.1). Але за стабільністю плодоношення і особливо товарністю ягід він є дійсно є цінним, однак має виняткову ваду – надто «простий» і прісний смак досить твердих плодів.

Значний «провал» урожайності сильнорослих Веселки та Крістіне у 2015 р. був  обумовлений сильним ураженням бурою плямистістю листя у другій половині літа 2014 року, і відновитися до зими у достатній мірі рослини вже не встигли.

  1. Продуктивність надранніх і ранніх сортів та елітних форм суниці садової у контрастні за умовами зволоження вегетаційні періоди – надмірно вологому 2014 та посушливому 2015 рр. (ягідник осінньої (2012 року) посадки зеленою розсадою)

Сорт,

елітна форма

Врожай з 1 метра

погонного, кг

Врожайність з площі, т/га

Середня маса

ягоди, г.

2014

2015

серед.

2014

2015

серед.

2014

2015

серед.

Розана

Київська /ст./

1,250

0,728

0,990

15,6

  9,1

12,4

11,4

  8,7

10,1

Русанівка /ст./

1,030

1,390

1,210

12,9

17,4

15,2

15,3

   8,8

12,1

04-3-16

1,100

1,250

1,175

13,6

15,6

14,6

15,3

11,8

13,6

Веселка

1,268

0,752

1,010

15,9

  9,4

12,7

13,3

  9,4

11,4

04-4-18

1,030

0,922

0,976

12,9

 11,5

12,2

15,4

11,1

13,3

Крістіне   

1,020

0,302

0,661

12,7

  3,8

  8,3

16,5

12,3

14,4

Клері

0,775

0,487

0,631

  9,7

  6,1

  7,9

15,8

 10,3

13,1

Алба*

0,981

1,080

1,031

12,3

13,5

12,9

17,1

12,6

14,9

 

*Сорт Алба наведено для порівняння, за умов Київщини він є середньостиглим.

Умови осінньо-зимового періоду 20152016 років  були унікально незвичними через дуже ранній осінній заморозок. По незагартованих і вегетуючих рослинах 10 жовтня 2015 р. за умов відкритого поля вдарив мороз (– 6…-8 0 С). Це викликало пошкодження сформованих генеративних органів, а весною   надто помірне цвітіння. Високий  режим вологості навесні 2016 року (надмірність дощів у квітні, травні та з 1 по 12 червня)  сприяв повноцінному  формуванню  тільки невеликої кількості  зав’язі. Під  впливом усіх вказаних чинників  фактична врожайність цього  року була в межах 45–55 % від біологічно можливої, але  значно нижчою, ніж у достатньо вологому  сезоні 2014 р.

У результаті порівняльної оцінки 2016р.  встановлено, що трійку кращих за врожайністю надранніх і ранніх сортів та елітних форм суниці склали Веселка /фото/, Розана київська і Крістіне (12,7; 12,4 та 8,3 т/га відповідно) , але за показником величини маси ягід, а відповідно і їх товарності – Крістіне, ЕФ 04-3-16 та 04-4-18 ( по 14,4; 13,6 та 13,3г. відповідно). Водночас – виявлено факт поганої перезимівлі рослин Крістіне та ураження їх хворобами кореневої системи, що засвідчило низьку адаптивність цього досить цікавого сорту за умов незахищеного грунту.

Надзвичайно несприятливою виявилась і весна 2017 р. За умов північного Лісостепу на Київщині  ягідники різного віку зазнали  впливу двох негативних факторів – тривалої  весняної посухи та критично сильних (у ніч з 10 на 11 травня) заморозків: до –22,50 С у повітрі та –44,5 0 С на поверхні грунту. Кількість опадів на початку вегетації рослин (у квітні, травні та червні) була дуже низькою – 20,8; 20 і 16,4 мм відповідно, при середньорічних показниках в 47, 53 і 76 мм. Усе це обумовило повне вимерзання квіток ( фото ) та  відсутність врожаю суниці. Суттєве нарощування  кількості опадів почалося лише після 12 липня 2017р., а надмірна їх кількість  спостерігалась у вересні – жовтні, тобто уже на завершенні вегетації рослин.

 В ІС на Київщині вимерзання відкритих квіток, рихлих бутонів і навіть ледь відокремлених бутонів суниці  садової,  рослини якої  розміщені при самій землі, склало: у ранніх і середньостиглих сортів на 100 %, у середньопізніх і пізніх сортів – на 85–90% (див.фото). При цьому не мало значення, на якій висоті залежно від сорту були розміщені квітконоси – під листям, на рівні чи над листям – вимерзання було скрізь. Тільки у дуже пізніх сортів, у яких на момент заморозку генеративні органи не були відокремлені, при цвітінні  аж 20–25 травня сформувалась незначна зав’язь. Таким чином, урожай  був відсутній.

Висновки та рекомендації

Виділено кращі за комплексом ознак українські Розана київська та Веселка, італійська Клері, англійська Крістіне. Жоден із досліджуваних зарубіжних сортів не достигав так рано, як українські  Ольвія та Розана київська, що здатні забезпечити найвищу реалізаційну ціну.

 Український сорт Розана київська відзначався цілим комплексом високих показників, а надраннє дозрівання ягід обумовлювало вищу прибутковість  саме за рахунок  вищої ціни на початку суничного сезону. У плодів відмінний смак, вони характеризувалися високою транспортабельністю. Враховуючи слабку силу росту  кущів, можливе значне збільшення кількості рослин на 1 га, що зробить ефективність сорту ще вищою.

 Веселка як у попередні, так і в останні роки – єдиний сорт із розтягнутим строком  достигання дуже смачних та високоароматних ягід (як у лісової суниці). Кущі сильнорослі та високі, однак занадто густі,  що й стало причиною сильного ураження  бурою плямистістю у 2014 р., і як наслідок нівелювало показник урожаю, очікуваний у 2015 р. Володіє надзвичайно високим потенціалом  урожайності, але його реалізація  можлива тільки  за помірних кліматичних умов.

 Крістіне  – перспективний, із вдалим поєднанням сильнорослості куща,  високої врожайності в перший рік, високої товарності щільних плодів з високими смаковими властивостями. За показниками 2014 року був одним із найкращих, але нестійкий до перепадів температур у безсніжні зими і дуже вимогливий до умов зволоження грунту. Саме тому у 2015, другому році плодоношення,  не досяг навіть задовільних показників. Очевидно, його надзвичайно висока прибутковість можлива тільки за однорічного плодоношення.

 Клері – перспективний сорт,  вдало  поєднує слаборослість рослин, товарність дуже щільних ягід із високими смаковими якостями, однак вибагливий до умов зволоження грунту. Урожайність середня  саме через слабу силу росту куща. Ці наші дані повністю співзвучні з властивостями сорту, виявленими  за умов півдня Німеччини [ 3 ], а відносно  середня маса плоду – півдня Росії [ 11 ].  Висаджувати розсаду Клері  треба густіше, ніж інших сортів, тоді і прибуток значно зросте.

Серед елітних форм, які вивчалися, за узагальненими даними як 20122013, так і 20142015 рр.,  перспективними виявилися дві – 04-4-18 і 04-3-16, які відзначаються високими показниками товарності ягід при досить високій урожайності та адаптивності рослин.

 Доцільність промислового вирощування давнього українського сорту Русанівка сумнівна через  низьку транспортабельність плодів. Але враховуючи його надзвичайну і неперевершену пристосованість до несприятливих умов довкілля ( зимо- та посухостійкість), високу врожайність і гарний смак ягід, цей сорт можна і надалі рекомендувати для присадибного вирощування у центральних і північних регіонах України.

Рекомендації для виробників

Досвід та спостереження засвідчують, що ранні сорти суниці при вирощуванні у відкритому грунті часто зазнають ризиків виробництва через вплив певних негативних, хоча і не постійних, а періодично повторюваних чинників довкілля, щодо яких виробничник має бути не тільки інформованим, але і підготовленим:

ранньовесняні заморозки наприкінці квітня чи початку травня найчастіше пошкоджують цвіт саме ранніх сортів (як весною 2017р.), оскільки вони квітують першими;

– якщо у найближчих лісах ще не розпустяться первоцвіти, можлива масова поява на квітуючій суниці та пошкодження комахами оленки волохатої;

–  малосніжна зима та малодощова весна найсильніше вплинуть на цю групу сортів проявом слабкого розвитку рослин;

– але в більшості років (як було і навесні 2019р.) негативно впливає саме надлишок вологи, наслідком чого можливе значне (до 10–25 %) пошкодження ягід сірою гниллю, а листя – бурою та білою плямистостями;

влітку можливий вплив нищівної посухи чи періодично сильних, хоча і короткочасних злив, в обох випадках треба підстраховуватись;

– слід реально розуміти, що рання ягода прибуткова саме при реалізації свіжою, але майже не придатна для переробки.

Таким чином, у зв’язку з кардинальними змінами клімату навіть на Київщині  у весняно-літній період від колись помірно теплого і досить вологого до контрастного (посуха–зливи), високоприбутково вирощувати суниці можливо у більш контрольованих  умовах, а саме  під низькими чи високими плівковими тунелями або у теплицях і при постійному зрошенні, що є загальноєвропейською тенденцією. 

 

В. В. ПАВЛЮК, канд. с.-г. наук, ст.наук. співр., Н.С. КОВАЛЬЧУК, старший агроном, Інститут садівництва  НААН України

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here